Beschrijving

United Single Mothers Trust (USMT), Oost-Afrika, is opgericht door vijf alleenstaande moeders met verschillende achtergronden in maatschappelijk werk, ontwikkelingsstudies en counseling. Uit door hen verricht onderzoek bleek dat maar liefst 95% van de vrouwen in het gebied in extreme armoede leven (van minder dan 1 US dollar per dag). Veel van hen zijn slachtoffer van huiselijk geweld, sterfte, ziekten en ondervoeding. Analfabetisme is een bekend fenomeen. Hierdoor worden de vrouwen gemarginaliseerd. De USMT is opgericht met het doel om o.a. de inkomens van de vrouwen te verhogen en zo hun kinderen weer naar school te laten gaan. Als zij een stabiel inkomen hebben, kunnen zij tevens wat geld opzij leggen om te sparen.

Geld nodig voor:

Training en materialen

Waar: Uganda, Kasese (Kyarumba is de sub county), Mughete village
Gevraagd bedrag: € 2.785,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-61/E

Doelgroep:
30 plattelandsvrouwen/alleenstaande moeders,onder wie weduwen en meisjes die hun school nooit hebben afgemaakt.

Doel:
De vrouwen hebben voldoende inkomen om hun gezin te onderhouden door opbrengsten vanuit veehouderij. Daarnaast is de positie van de vrouwen binnen de gemeenschap versterkt, doordat zij meer kennis hebben vergaard hoe in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

 

Kyarumba County, Kasese, Uganda

Activiteiten

De volgende activiteiten zullen worden ondernomen:

  1. Vergaderingen
  2. Bouw van kippenhokken
  3. Trainingen in veehouderij en business management
  4. Inkoop kippen
  5. Verkoop van de producten (o.m. eieren)
  6. Monitoren en evalueren
  7. Rapportage naar de donateur

Pluimveehouderij
Elke vrouw krijgt 50 kippen toegewezen. In beginsel zullen de kippen op de demonstratieboerderij verblijven en verzorgd worden. Nadat er voldoende inkomsten zijn gewonnen uit de verkoop van eieren kunnen er meerdere kippen worden aangekocht, om wederom 50 kippen te kunnen verstrekken aan andere hulpbehoevende vrouwen van buiten de groep. Op deze manier wordt een groter gedeelte van de gemeenschap betrokken bij het project. Kortom, een gedeelte van de opbrengst van de eierenverkoop wordt opnieuw in dit project geïnvesteerd om meer vrouwen te kunnen bereiken. De eerste 30 vrouwen zullen dan tevens hun opgedane kennis en ervaring weer doorgeven aan de volgende groep vrouwen.

Op basis van inkomsten en schoolgaande kinderen worden de vrouwen geselecteerd die mee kunnen doen aan het project. Vrouwen die in extreme armoede leven en vrouwen die in armoede leven met minimaal twee kinderen onder de 18 jaar zijn welkom om zich aan te sluiten bij dit project.

Nadat de bijdrage van Melania stopt, zal het project door blijven gaan omdat een gedeelte van de opbrengsten van de verkoop van de eieren opnieuw geïnvesteerd zullen worden in de veehouderij. De afzetmarkt voor de eieren bestaat uit andere personen binnen de gemeenschap, restaurants en bruiloften en overige partijen. Eieren en kippen zijn erg gewild in de omgeving en daarom is er al een bestaande afzetmarkt. Via de lokale radio zullen aankondigingen worden gedaan waar de eieren te koop zijn om meer klandizie te bewerkstelligen.

Training
In de verschillende trainingsdagen (in totaal 3x 7 uur) leren de vrouwen hoe ze gevogelte moeten houden, hoe ze er voor moeten zorgen, wat ze moeten doen om te voorkomen dat de dieren ziek worden, wat ze moeten doen als de dieren wel ziek worden en op welke manier ze het beste de eieren kunnen verkopen.. Deze training wordt gegeven door experts in landbouw en veehouderij. Naast deze veehouderijtraining ontvangen de 30 vrouwen eveneens training over het opzetten en managen van een eigen bedrijfje. Deze business management training gaat onder meer in op het bijhouden van goede documentatie. De vrouwen zullen tijdens het project tevens leren hoe ze van de uitwerpselen van de kippen mest kunnen maken en die kunnen gebruiken voor hun eigen moestuintjes.

Aanvrager

United Single Mothers Trust

Opbouw van de kosten:
Trainingsmaterialen (pennen, flipcharts, boeken)
Toelage voor de trainers (2x)
Huur voor zaal
Air time en communicatie (zendtijd)
Bouwmaterialen stallen en bouw
Kippen (1500)
Voederspullen
Vergoeding intermediair

Eigen bedrage:
Bakstenen, zand, stenen, transport materialen, spijkers, hout, gaas, ventilators, betalen van werklui

Gevraagd bedrag: € 2.785,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

We zoeken nog naar sponsoren!

 

Share This