Vacatures

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking zet zich al ruim 95 jaar in voor het verbeteren van de economische positie van (kans-)arme vrouwen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Wij doen dit door middel van het financieren van kleinschalige inkomensgenererende projecten. Met onze steun kunnen de vrouwen een eigen bedrijf starten of een vakopleiding volgen. Hier in Nederland werken we aan een community van maatschappelijk betrokken vrouwen die geld doneren om de projecten te realiseren.

Wij zijn op zoek naar:

Secretaris

Wat doet de Secretaris? 

Als Secretaris maak je deel uit van een vijfkoppig bestuur. 

• In overleg met de Voorzitter bepaal je de agenda van de maandelijkse bestuursvergaderingen en je notuleert deze ook. 
• Je draagt zorg voor een goed lopend (virtueel) secretariaat en de digitale infrastructuur (ICT). 
• Samen met de medebestuursleden bepaal je het beleid en draag je medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan. 
• Je denkt mee over de huidige veranderingen binnen de organisatie. 

Lees meer

Coördinator Projectcommissie Azië

Wat doet de Coördinator Projectcommissie Azië? 

• Je bent verantwoordelijk voor een adequate behandeling van de projecten die binnenkomen vanuit het continent Azië. 
• Je plant vergaderingen in van jouw commissie en zit deze ook voor. 
• Je inventariseert en verdeelt de projecten binnen de commissie en draagt er zorg voor dat deze binnen de gestelde kaders worden beoordeeld. 
• Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldig onderhoud van de relatie met aanvragers en donateurs vanuit jouw commissie. 

Lees meer

Projectverantwoordelijken (2) Projectcommissie Azië

Wat doet de Projectverantwoordelijke? 

• Je bent verantwoordelijk voor een adequate behandeling van de projecten vanuit het continent Azië die aan jou zijn toegewezen. 
• Je monitort de uitvoering van de projecten en zorgt er voor dat de aanvragers tijdig een rapportage van hun project indienen. 
• Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldig onderhoud van de relatie met aanvragers en donateurs van jouw projecten. 
• Je zorgt desgevraagd voor tijdige aanlevering van informatie over je projecten ten behoeve van fondsenwerving, communicatie of andere zaken 

Lees meer

Projectverantwoordelijke Projectcommissie Afrika

Wat doet de Projectverantwoordelijke? 

• Je bent verantwoordelijk voor een adequate behandeling van de projecten vanuit het continent Afrika die aan jou zijn toegewezen. 
• Je monitort de uitvoering van de projecten en zorgt er voor dat de aanvragers tijdig een rapportage van hun project indienen. 
• Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldig onderhoud van de relatie met aanvragers en donateurs van jouw projecten. 
• Je zorgt desgevraagd voor tijdige aanlevering van informatie over je projecten ten behoeve van fondsenwerving, communicatie of andere zaken 

Lees meer
Share This