Wat doet de Secretaris? 

Als Secretaris maak je deel uit van een vijfkoppig bestuur. 

• In overleg met de Voorzitter bepaal je de agenda van de maandelijkse bestuursvergaderingen en je notuleert deze ook. 
• Je draagt zorg voor een goed lopend (virtueel) secretariaat en de digitale infrastructuur (ICT). 
• Samen met de medebestuursleden bepaal je het beleid en draag je medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan. 
• Je denkt mee over de huidige veranderingen binnen de organisatie. 

Lees meer