Nieuws

Melania Meeting 2018

Save the date Zaterdag 6 oktober 2018 11.00 – 16.00 uur Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseren wij weer een Melania Meeting (voorheen contactdag) voor al onze relaties die een bijdrage leveren aan onze missie. Zet u deze datum alvast in uw agenda? De Melania Meeting...

Lees meer

Secretaris

Wat doet de Secretaris? 

Als Secretaris maak je deel uit van een vijfkoppig bestuur. 

• In overleg met de Voorzitter bepaal je de agenda van de maandelijkse bestuursvergaderingen en je notuleert deze ook. 
• Je draagt zorg voor een goed lopend (virtueel) secretariaat en de digitale infrastructuur (ICT). 
• Samen met de medebestuursleden bepaal je het beleid en draag je medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan. 
• Je denkt mee over de huidige veranderingen binnen de organisatie. 

Lees meer

Coördinator Projectcommissie Azië

Wat doet de Coördinator Projectcommissie Azië? 

• Je bent verantwoordelijk voor een adequate behandeling van de projecten die binnenkomen vanuit het continent Azië. 
• Je plant vergaderingen in van jouw commissie en zit deze ook voor. 
• Je inventariseert en verdeelt de projecten binnen de commissie en draagt er zorg voor dat deze binnen de gestelde kaders worden beoordeeld. 
• Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldig onderhoud van de relatie met aanvragers en donateurs vanuit jouw commissie. 

Lees meer

Projectverantwoordelijken (2) Projectcommissie Azië

Wat doet de Projectverantwoordelijke? 

• Je bent verantwoordelijk voor een adequate behandeling van de projecten vanuit het continent Azië die aan jou zijn toegewezen. 
• Je monitort de uitvoering van de projecten en zorgt er voor dat de aanvragers tijdig een rapportage van hun project indienen. 
• Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldig onderhoud van de relatie met aanvragers en donateurs van jouw projecten. 
• Je zorgt desgevraagd voor tijdige aanlevering van informatie over je projecten ten behoeve van fondsenwerving, communicatie of andere zaken 

Lees meer

Volg me op Twitter

Bezoek ons op Instagram

Share This