Nieuws

Uitnodiging Melania Meeting

Uitnodiging Melania Meeting

Zoals reeds aangekondigd, vindt op zaterdag 6 oktober a.s. de jaarlijkse Melania Meeting plaats. Wij nodigen
u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen Melania en nemen we u mee in ons werk zowel op het gebied van fondsenwerving als van de projecten.

Lees meer
Melania Meeting 2018

Melania Meeting 2018

Save the date Zaterdag 6 oktober 2018 11.00 – 16.00 uur Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseren wij weer een Melania Meeting (voorheen contactdag) voor al onze relaties die een bijdrage leveren aan onze missie. Zet u deze datum alvast in uw agenda? De Melania Meeting...

Lees meer

Secretaris

Wat doet de Secretaris? 

Als Secretaris maak je deel uit van een vijfkoppig bestuur. 

• In overleg met de Voorzitter bepaal je de agenda van de maandelijkse bestuursvergaderingen en je notuleert deze ook. 
• Je draagt zorg voor een goed lopend (virtueel) secretariaat en de digitale infrastructuur (ICT). 
• Samen met de medebestuursleden bepaal je het beleid en draag je medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan. 
• Je denkt mee over de huidige veranderingen binnen de organisatie. 

Lees meer

Coördinator Projectcommissie Azië

Wat doet de Coördinator Projectcommissie Azië? 

• Je bent verantwoordelijk voor een adequate behandeling van de projecten die binnenkomen vanuit het continent Azië. 
• Je plant vergaderingen in van jouw commissie en zit deze ook voor. 
• Je inventariseert en verdeelt de projecten binnen de commissie en draagt er zorg voor dat deze binnen de gestelde kaders worden beoordeeld. 
• Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldig onderhoud van de relatie met aanvragers en donateurs vanuit jouw commissie. 

Lees meer
Share This