Wat doet de Coördinator Projectcommissie Azië? 

• Je bent verantwoordelijk voor een adequate behandeling van de projecten die binnenkomen vanuit het continent Azië. 
• Je plant vergaderingen in van jouw commissie en zit deze ook voor. 
• Je inventariseert en verdeelt de projecten binnen de commissie en draagt er zorg voor dat deze binnen de gestelde kaders worden beoordeeld. 
• Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldig onderhoud van de relatie met aanvragers en donateurs vanuit jouw commissie. 

Lees meer