Weerbaarheid van vrouwen tegen gendergeweld

Met steun van Melania namen meer dan 150 vrouwen in El Salvador deel aan activiteiten gericht op vergroting van zelfrespect en op kennis van mensenrechten van vrouwen – LA-SV-12.

In de workshops wisselden vrouwen, gebruik makend van rollenspelen, actief ervaringen uit over hun vrouw-zijn en hun positie binnen het gezin en de gemeenschap. In de workshops konden vrouwen hun ervaringen als slachtoffers van gendergeweld en hun angsten met elkaar delen. Ze leerden wat hun vrouwenrechten zijn, leerden wat de rol is van het Ministerie voor Vrouwenzaken en hoe aangifte te doen bij de politie. Ook hebben ze een lijst opgesteld van instanties die belangrijk zijn voor vrouwenzaken.

Dit project heeft bijgedragen aan het verhogen van kennis van deze vrouwengroepen op het gebied van mensenrechten. Ze reageerden zo enthousiast na elke bijeenkomst en het was zo duidelijk dat zij behoefte hadden om hun problemen te bespreken, als vrouw binnen de familie en binnen de gemeenschap.

Een aansprekend resultaat van dit project is de oprichting van een comité van vier vrouwen met als opdracht het thema van gendergeweld op de agenda te zetten van de Intercomunal, het wettelijk erkende kader van de gemeenschap. Op deze manier willen de vrouwen aandacht vragen voor de problematiek van geweld, op straat, binnenshuis, waarmee deze vrouwen in de volkswijken van Mejicanos kampen.