Wilde Ganzen steunt overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop willen doorbreken. Daar past Melania natuurlijk naadloos bij, met het ondersteunen van vrouwengroepen die zelf projecten bedenken en uitvoeren om hun leven en dat van hun gezin en gemeenschap te verbeteren. Het was dan ook niet echt een verrassing dat Wilde Ganzen enthousiast was over het landbouwproject in Kenia dat we bij hen aanleverden.

Het project draait om het aanleggen van een irrigatiesysteem met een pomp op zonne-energie. Daarnaast krijgt de vrouwengroep training over het verbouwen van groente. Als resultaat zullen de vrouwen meer gezonde groente ter beschikking hebben voor zichzelf en hun families. Daarnaast zal het overschot verkocht worden op de lokale markt zodat er ook inkomen gegenereerd wordt om voor zaken als onderwijs en gezondheid te kunnen betalen.

Wilde Ganzen is een strenge financieringspartner met oog voor detail, dus er waren nog aanvullende vragen, die door de vrouwengroep in Kenia snel en vakkundig beantwoord werden, zodat het project nu van start kan gaan!