Tuinuane, ‘help elkaar overeind’ in het swahili,  is een vrouwengroep uit de regio Kagera in het noordwesten van Tanzania. Het bestaan voor  deze vrouwen is zwaar. Ze zijn belast met de zorg voor het gezin maar hebben niet het beheer over het huishoudgeld. Het drankgebruik onder mannen is groot. Er ontstaan vaak problemen in huiselijke kring en er wordt geleefd in enorme armoede.

Er is een stuk grond aangekocht. De vrouwengroep zag kansen om op ecologisch verantwoorde wijze mais te produceren. De mais kan vervolgens op een zodanige manier gemalen worden dat essentiële voedingstoffen bewaard blijven. Dit is een nieuwe ontwikkeling in het gebied waar de vrouwen wonen.

Door de coronacrisis heeft het project vertraging opgelopen. De ‘volkoren molen’ en benodigde apparatuur zijn later dan verwacht in gebruik genomen. Nu zijn de resultaten zichtbaar. De maismolen is geïnstalleerd en in gebruik genomen. Vrouwen zijn getraind in het gebruik en onderhoud ervan. Apparatuur voor de verpakking van de gemalen mais is voorhanden en 23 vrouwen zijn getraind in het op biologische wijze verbouwen van mais en het trainen van anderen. Inmiddels heeft ieder van hen 5 vrouwen uit hun directe omgeving deze wijze van verbouwen van mais aangeleerd waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke compost en dierlijke mest.

De vrouwen behalen gemiddeld een netto winst van 150.000Tsh per persoon. Dit geld wordt ingezet voor het huishouden en het betalen van schoolgeld. De kwaliteit van het dagelijks voedsel is verbeterd door de biologische maisproductie en de verbeterde productie van maïsmeel.

De groep voelt zich enorm gesteund door Melania. Ze staan nu op eigen benen en gaan verder met het uitdragen van duurzame en biologische maisteelt aan dorpsgenoten en de productie en verkoop van de betere kwaliteit maïsmeel. Ze bedanken Melania van harte voor de steun.

Project AF-TZ-5 is gefinancierd met een bijdrage van D.A.S. Ontwikkelingshulp.