Dit project is geadopteerd door Melania ’s-Hertogenbosch – Vught.

Beschrijving

Tijdens dit project wil een vrouwengroep geitenstallen bouwen en 10 melkgeiten kopen.Vervolgens zal  iedere vrouw minstens 40 uur op het centrum komen meewerken in de dagelijkse activiteiten van melken, kaasproductie, voederen en onderhoud van lammeren, en algemene hygiëne, om zo het inkomen te verhogen.

Geld nodig voor o.a.

Materiaal voor de bouw van geitenstallen, aankoop van 10 melkgeiten, technische vormingskosten, uitwisselingsbezoeken.

Waar: San Raymundo, Guatemala.
Gevraagd bedrag: € 2.645,-
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: LA-GT-1/R

Achtergrondinformatie

IMAGITLAN is een Guatemalteekse NGO die de vrouwen zal steunen om dit project tot een goede uitvoering te brengen. Het project zal plaats vinden bij een locale boerengroep van 7 families die op colectieve basis een klein bedrijf van ongeveer 18 hectare uitbaten. Voor dit project stellen ze tenminste 5 hectare ter beschikking. Deze groep heeft reeds 7 jaar gemeenschappelijke ervaring, met bosuitbating met visie op lange termijn, maisteelt op ecologische basis, en 2 jaar met peligueyschapen.  De leiderfiguur van deze groep is een verpleger met heel wat ervaring in maatschappelijk en sociale werking, heeft tevens een goede basiskennis met melkgeiten. Het project worden begeleid door een Guatemalteekse ONG met 50 jaar ervaring genaamd IDESAC.

Activiteiten

  1. Aankopen van materiaal en het bouwen van de geitestallen
  2. De aankoop van 10 melkgeiten, zijnde alpino rasgeiten van goede afkomst, 1 per familie
  3. Werkkapitaal: aan de groep wordt ook een startkapitaal gegeven onder vorm van een lening voor het aankopen van krachtvoeder, zaaigoed voor ruwvoeders, medicamenten, e.d.
  4. Technische vormingskosten: Iedere vrouw moet minstens 40 uur op het centrum komen meewerken in de dagelijkse activiteiten van melken, kaasproductie, voederen en onderhoud van lammeren, en algemene hygiëne. Daarnaast worden ook minstens 5 theoretische cursussen gegeven, 3 in het eerste werkjaar en 2 in het 2-de werkjaar, rond algemene veeteelt, voeding en ziektebestrijding, met elk een duur van 4 uur, gegeven.
  5. Voor ieder werkjaar een uitwisselingsbezoek aan andere gelijkaardige projecten
  6. De maandelijkse opvolgingsbezoeken (door contactpersoon – gepensioneerd argonoom – wat voor de 2 werkjaren 10 bezoeken per jaar betekent.

Doel

Verbetering van het inkomen; daarnaast de voeding van hun kinderen verbeteren en in indien mogelijk een arme familie met kinderen onder de 5 jaar te helpen door middel van het geven van melk gedurende een maand.. Het project beoogt om 5 vrouwen te helpen in het 1-ste werkjaar en 5 in het 2-de werkjaar.

Belangrijkste kosten

Materiaal t.b.v. bouw geitenstallen €750,-

Aankoop 10 melkgeiten €2.400,-

Werkkapitaal €125,-

Technische vormingskosten €700,-

Uitwisselingsbezoek 2 x €700,-

Opvolgingsbezoeken 20 x gedurende 2 jaar €500,-

Eigen bijdrage: Arbeid leveren voor het bouwen van de stallen, aandeel koop geiten á €400,-

Totaal bedrag: €5.295,-

De helft van dit project is reeds uit een andere bron gefinancierd: daarom blijft over van dit bedrag:

Gevraagd bedrag: €2.645,-