Beschrijving

Met dit project zullen de kippen van de Vrouwengroep Palayam in India worden beschermd tegen roofdieren. Hierdoor kunnen deze vrouwen beter in hun eigen onderhoud voorzien, door de verkoop van mest, vlees en eieren. De vrouwen voorzien ook een kindertehuis met vlees en eieren. Door de verkoop van mest draagt het project bij aan goedkope en duurzame lokale agricultuur.

Geld nodig voor

Het bouwen van hokken en voor een water- en voersysteem.

Waar: Tamil Nadu, Trichy (India)
Gevraagd bedrag: € 2.765,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-19-E

Het doel is de al bestaande kippenfokkerij onder te brengen in een stevig hok ter bescherming tegen roofdieren. Met deze fokkerij kunnen de vrouwen in hun onderhoud voorzien. De vrouwen kunnen hierdoor in hun eigen onderhoud voorzien door de verkoop van mest, vlees en eieren. Ook de voedselvoorziening voor het kindertehuis wordt op deze wijze sterker gegarandeerd. Door de verkoop van mest draagt het project bij aan goedkope en duurzame lokale agricultuur

Tamil Nadu, Trichy (India)

Achtergrond

De NGO VOICE trust werkt sinds 1985 met allerlei achtergestelde groepen in Tamil Nadu, waaronder vrouwen. De meeste inwoners van deze regio zijn boeren. Drie vrouwen zijn in het trainingscentrum van VOICE trust begonnen met het fokken van kippen, met als doel het vlees en de eieren aan een kindertehuis van VOICE trust te geven. Ze kwamen erachter dat dit ook een succesvolle economische onderneming was, met name doordat de kippenmest te verkopen is. Daarom willen 12 andere vrouwen ook graag deelnemen aan de kippenfokkerij. Allen zijn afkomstig uit arme families, de helft is invalide.

De kippen worden momenteel in de open lucht gehouden, maar worden vaak opgegeten door apen en roofvogels. Daarom vraagt de groep geld om een stevig hok van gaas te bouwen zodat daar 500 kippen in gehouden kunnen worden. Ook is er behoefte aan een water- en voersysteem. Een deel van het vlees en de eieren wordt tegen een goede prijs aan het kindertehuis verkocht en de kippenmest wordt verkocht aan kleine boeren, waardoor het project bijdraagt aan agrarische duurzaamheid. De opbrengst komt momenteel neer op Rs4500 per maand en dat wordt verdeeld over de deelnemende vrouwen, maar er wordt verwacht dat dit sterk gaat toenemen als het hok eenmaal gebouwd is.

Aanvrager

VOICE trust

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Het bouwen van hokken: € 1.800,-

Water- en voersysteem: € 825,-

Eigen bijdrage: € 125,-

Gevraagd bedrag: € 2.765,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door: Eigen reserves