Beschrijving

30 vrouwen uit de omgeving van Thiruvarankulam zullen door dit project in staat zijn om planten en bloemen te kunnen verbouwen op biologische wijze. Deze vrouwen gaan een verbondheid met elkaar aan door middel van een ‘roulerend fonds’. Een deel van de winst van de biologische tuinbouw zal worden gebruikt om nieuwe leningen te kunnen verstrekken. Tenslotte zal iedere vrouw een rammetje krijgen om op te fokken en vet te mesten, waarna ze het met winst kunnen verkopen. De vrouwen krijgen zowel training in biologische tuinbouw als in schapenfokkerij.

Geld nodig voor

De investering voor het roulerend fonds, training biologische landbouw en schapenfokkerij

Waar: Tamil Nadu, Pudukkottai District, Thiruvarankulam (India)
Gevraagd bedrag: € 2.740,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-18-E

30 vrouwen kunnen in hun eigen onderhoud voorzien d.m.v. biologische verbouw van bloemen, noten, etc. en schapen fokken.

Tamil Nadu, Pudukkottai District, Thiruvarankulam (India)

Achtergrond

De NGO Leverage Trust werkt al 10 jaar met lokale boerengemeenschappen in tientallen dorpen en wordt geleid door vrouwen. Veel boeren zijn hun inkomen kwijtgeraakt door de komst van megaboerderijen waarbij alles automatisch gaat. Daarom richten ze zich nu op biologische landbouw. Er zijn een aantal boerderijen in de buurt waar dit al gebeurt en welke als voorbeeld In overleg met de vrouwen is dit project opgezet en ingediend bij Melania.

30 vrouwen uit zogehete Self Helps Groups uit omringende dorpen hebben ieder een klein stukje land. Zij zijn zeer geïnteresseerd in biologische landbouw en zouden graag een intensieve training hierin volgen. Ze gaan al op bezoek bij boerderijen die biologisch werken. In de regio heerst vaak droogte waardoor de watervoorziening voor landbouw een probleem is. Om dit tegen te gaan bouwen de vrouwen wateropvangsystemen voor regenwater. Op deze kunnen de vrouwen voor een groot deel voor hun eigen watervoorraad kunnen zorgen en zijn zij niet afhankelijk van anderen. Voor het geval dit niet afdoende is zijn er afspraken gemaakt met lokale boeren waarbij de vrouwen voor een vaststaand bedrag water uit grote waterputten kunnen kopen. Zo hebben ze gegarandeerd voldoende water voor hun akkers en kunnen ze niet benadeeld worden door hoge waterprijzen.

Elke vrouw krijgt een lening van Rs. 5.387 (66 euro) om stekjes en zaailingen te kopen, bijvoorbeeld van een notensoort. De oogst wordt tegen een kleine vergoeding verzekerd tegen eventuele mislukking. De opbrengsten zullen worden verkocht op markten in de buurt. De lening wordt terugbetaald in maandelijkse termijnen van Rs. 592 tegen een rente van 10%. Dit wordt gebruikt om nieuwe leningen te verstrekken: het gaat dus om een revolving fund. Evaluatie van het project vindt plaats na 6 maanden.

Tenslotte krijgt iedere vrouw een rammetje, om vet te mesten, en dus op te fokken, waarna ze deze met winst kunnen verkopen. Op deze manier hebben de vrouwen twee bronnen van inkomsten.

Aanvrager

Leverage Trust

Type organisatie: NGO

Eigenaar: Vrouwengroep

Opbouw van de kosten:

Revolving fund: € 1.930,-

Training biologische landbouw: € 55,-

Training schapenfokkerij: € 55,-

Salaris trainers: € 50,-

Kennisuitwisseling met andere biologische boeren in de buurt: € 55,-

Salarissen projectleiders: €430

Auditing, rapportage/evaluatie en administratie: €165

De overheadkosten van Melania: €275

totaalbedrag: €2.740,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door: Eigen reserves