Beschrijving

20 vrouwen zullen door dit project in staat zijn om zichzelf en hun gezin van inkomen te voorzien. Deze vrouwen zijn weduwen, vrouwen die in de steek zijn gelaten door hun man, vrouwen die bevrijd zijn uit slaven arbeid, en vrouwen met HIV/AIDS. Door middel van trainingen en een lening kunnen deze vrouwen een winkel in hun eigen huis kunnen beginnen.

Geld nodig voor

Roulerend fonds voor rijstbloem/groentenverkoop en dorpswinkeltje, tweedaagse training

Waar: Tamil Nadu, Mettur, Taluk, Salem district (India)
Gevraagd bedrag: € 3.130,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-24-E

Tamil Nadu, Mettur, Taluk, Salem district (India)

Activiteiten

Alle vrouwen krijgen een tweedaagse training over het doel van het project. Daarna worden zij in groepen georganiseerd die grotendeels zelfstandig functioneren.  De vrouwen krijgen allemaal een lening om de volgende activiteiten op te zetten:

– 8 vrouwen gaan groenten verkopen (winst per maand is 95 euro)
– 6 vrouwen verkopen rijstbloem (winst per maand is 125 euro)
– 6 vrouwen beginnen een klein dorpswinkeltje (winst per maand is 85 euro).

Voor iedere groep is een zeer gedetailleerde begroting en kosten-batenanalyse aanwezig. De vrouwen zetten de zaak vanuit hun eigen huis op. Ze hoeven dus geen winkelruimte te huren. De dorpsbewoners zullen graag bij hen kopen omdat hen dat reiskosten scheelt. Ieder dorp telt 2000 tot 2500 bewoners, waardoor er geen onderlinge competitie ontstaat.

Allen betalen ze per maand een deel van de lening terug dat in een revolving fund gaat. Verwacht wordt dat na een jaar 26-28 andere vrouwen kunnen starten.

Achtergrond

Dit project richt zich op weduwen, vrouwen die in de steek zijn gelaten door hun man, vrouwen die bevrijd zijn uit slaven arbeid, en vrouwen met HIV/AIDS. De NGO, Society for Rural Health and Development Project (SRHDP) werkt al jaren met deze doelgroepen en heeft daardoor veel ervaring met de problematiek waar deze vrouwen mee te maken krijgen.

SRHDP heeft 100 vrouwen uit meerdere dorpen geïdentificeerd die behoren tot bovengenoemde groepen. De leiders van reeds bestaande Ssocial Help Groups en medewerkers van de NGO hebben 20 van hen geselecteerd voor deelname aan dit project. Hierbij is voorrang gegeven aan vrouwen die het meest gebaat zijn bij dit project. Zij behoren tot de armste van de samenleving.

Aanvrager

SOCIETY FOR RURAL HEALTH AND DEVELOPMENT PROJECT (SRHDP)

Type organisatie: NGO

Eigenaar: Vrouwengroep

 

Opbouw van de kosten:

Roulerende fondsen:

– Rijstbloem € 710,-
– Groenten verkoop € 1000,-
– Dorpswinkeltje € 800,-

Tweedaagse training: € 75,-

Gevraagd bedrag: € 3.130,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is voor €2.000,- geadopteerd door: Koning & Van Zijl accountants
Dit project is voor €782,- geadopteerd door: het Limmefonds

Dit project is voor €348,- geadopteerd door: Kring West