Beschrijving

In dit project wordt de sociaal-econonische status van 25 lokale Dalit vrouwen verbeterd door het houden en fokken van geiten. Hierdoor worden zij minder afhankelijk van andere voor hun inkomen en voorzieningen.

Geld nodig voor

Revolving fund, Verzekering van geiten, Training geitenfokkerij

Waar: Tamil Nadu, Thathuvanchery, India
Gevraagd bedrag: € 4.295,-
Looptijd: 2 jaar (2.147) per jaar)
Projectnummer: AZ-IN-21

Tamil Nadu, Thathuvanchery, India

Activiteiten

Om bovenstaande problemen aan te pakken, is ervoor gekozen om een andere vorm van inkomsten voor deze groep vrouwen te genereren. Allereerst is er een groep van 25 Dalitvrouwen geselecteerd, waarbij voorrang is gegeven aan de allerarmsten (bijvoorbeeld weduwen). Zij zijn georganiseerd in self help groups. Tijdens een meeting met de SHG is besloten om een geitenproject op te zetten, omdat er een grote lokale afzetmarkt voor geitenproducten is.

Alle vrouwen nemen deel aan een tweedaagse capacity building training. Daarna wordt de groep in tweeën gesplitst: het eerste jaar gaan 12 vrouwen aan de slag en in het tweede jaar 13 vrouwen. Elke vrouw krijgt een lening in de vorm van 5 geitjes. De geiten worden verzekerd en de vrouwen worden ondersteund door een lokale dierenarts. De vrouwen bouwen een schuurtje voor de dieren en er is voldoende gras en ander voedsel beschikbaar. Na een jaar hebben de geiten elk twee jongen gekregen (dus 10 jonge geitjes), waarvan 5 geitjes worden doorgegeven aan de volgende groep. De vrouwen betalen de lening daarmee in natura terug. De overige geitjes mogen de vrouwen zelf houden om te verkopen op de lokale markt. Geitenvlees brengt veel geld op in de omgeving en er is voldoende afzetmarkt. Daarnaast verdienen de vrouwen een inkomen door de verkoop van geitenmest. Langzaamaan zullen de veestapels van de vrouwen toenemen waardoor ook hun inkomen groeit. Hierdoor kunnen zij voor hun families zorgen, kunnen hun kinderen naar school en wordt hun sociaal-economische positie verbeterd.

Achtergrond

Deepam Trust is een organisatie waarmee Melania al eerder heeft samengewerkt. Deze projecten zijn succesvol verlopen en deze NGO heeft nu een nieuw voorstel ingediend, gericht op Dalit vrouwen uit de regio Thathuvanchery, Tamil Nadu. Deze families zijn afhankelijk van agricultuur, maar bezitten vanwege hun sociaal-economische positie zelf geen land en hebben weinig tot geen rechten. Zij huren een stuk land van grootgrondbezitters en verdienen een zeer laag loon (ongeveer Rs 30/50 eurocent per dag). Er is slechts een aantal maanden per jaar werk en daarom trekken veel mannen naar de grotere steden voor ander werk, waardoor de vrouwen alleen achterblijven en de (financiële) zorg voor het gehele gezin dragen.

Aanvrager

DEEPAM Trust

Type organisatie: NGO

Eigenaar: Vrouwengroep

Opbouw van de kosten:

Revolving fund € 1641,-

Verzekering van geiten, € 571,-

Training geitenfokkerij € 713,-

Totaal bedrag: € 4720,-

Eigen Bijdrage: € 425

Gevraagd bedrag: € 4295,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is voor €1.074,- geadopteerd door: Cordaid
Dit project is voor €3.221,- geadopteerd door: het Limmefonds