Dit project is gefinancierd uit vrij te besteden gelden

Beschrijving

In dit project zullen tribale vrouwen in India door middel van trainingen alternatieve vaardigheden aanleren om zo zichzelf en hun families beter in leven te kunnen houden. De vrouwen zullen leren om bezems te maken en om honing te produceren.

Geld nodig voor

Waar: Sirumalai Hills, Tamil Nadu, India
Gevraagd bedrag: € 3.760,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-20/E

Sirumalai Hills, Tamil Nadu, India

Activiteiten

De vrouwen zijn georganiseerd in Self Help Groups (SHGs). Deze SHGs zullen worden geholpen bij het opzetten van de vaardigheidstrainingen. De helft van de vrouwen gaat bezems leren maken en zal hiervoor een cursus van 5 dagen krijgen. De andere helft gaat zich verdiepen in de bijenhouderij en zal hiervoor 6 dagen een cursus krijgen. De vrouwen hebben al traditionele kennis in huis over bijenhouden. De cursus is hier dus ter uitbreiding. Na 1 a 2 maanden kunnen de vrouwen bezems maken en na 2-3 maanden kunnen de vrouwen honing maken.

Alle vrouwen krijgen daarnaast een 2 daagse training in marketing. Marketing en account-keeping zijn een belangrijk onderdeel van dit project.  De vrouwen worden na de training georganiseerd in productie units (ze hebben er zelf voor gekozen om in groepsverband te gaan werken) en worden aan winkels gelinkt zodat zij hun producten zonder tussenpersoon kunnen verkopen. De vrouwen krijgen de middelen om te starten met hun onderneming. Doordat vrouwen in groepn werken en de afzetmarkt in de omgeving groot genoeg is, is er geen competitie.

Achtergrond

De 50 arme tribale vrouwen uit dit project komen uit 2 verschillende groepen die van oudsher afhankelijk zijn van de natuur en hun landbouwgrond. Een aantal jaren geleden heeft de overheid hun land afgepakt, waardoor de tribals gedwongen werden om te verhuizen. Hierdoor kunnen zij zich nu nauwelijks meer in hun levensonderhoud voorzien. De NGO SEEDS Trust is erg begaan met deze groep mensen en heeft Melania benaderd voor dit project.

Aanvrager

SEEDS Trust

Type organisatie: NGO

Eigenaar: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:

Training bezems maken:  € 600,-
Training bijen houden: € 600,-
Marketing: € 300,-
Startkapitaal 50 x Rs1000: € 745,-
Trainingsmaterialen & bijeenkomsten:  € 820,-

Eigen bijdrage € 600,-
Gevraagd bedrag € 3760,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Melania vrij te besteden gelden.