Beschrijving

Door dit project worden er op lange termijn 46 vrouwen uit de krottenwijken van Caloocan bereikt. Dit project richt zich op het uitbreiden van huidige projecten. Dit gebeurd door het beschikbaar stellen van roulerende kreditieten (leningen) en van kennis door middel van trainingen.

Geld nodig voor

Waar: Caloocan City (Manila), Luzon, Filippijnen
Gevraagd bedrag: € 4.910,- (€ 2.455,- per jaar)
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: AZ-PH-9-R

Caloocan City (Manila), Luzon, Filippijnen

Activiteiten

In het verleden heeft CSR reeds economische projecten voor deze krottenwijkvrouwen opgezet en begeleid. In totaal gaat het hier om 74 vrouwen in de krottenwijken. Het is echter niet mogelijk om alle vrouwen tegelijk een lening te verstrekken. Het idee is daarom ontstaan om de roulerende kredieten uit te breiden. De vrouwen kunnen daardoor kiezen zelf welke activiteiten ze uit willen voeren en of ze dit individueel of in groepsverband gaan doen. De eerste vrouwen hebben aangegeven graag extra naaimachines aan te schaffen om bijvoorbeeld schooluniformen te kunnen naaien. Deze activiteit betreft de uitbreiding van een bestaande groepsactiviteit. Daarnaast worden er van gerecyclede materialen accessoires gemaakt, die vervolgens worden verkocht op markten en in scholen (zie als voorbeeld de pennenhouders op www.pinoywebshop.nl). Andere vrouwen houden zich bezig met onder andere het maken van pindakaas en kokosnotenjam.

Verder worden er verschillende trainingen georganiseerd voor de vrouwen. Ten eerste zijn de vaardigheidstrainingen om de productie te verbeteren. Ten tweede trainingen op het gebied van gender, op de rechten van vrouwen, en op het gebied van wetgeving inzake geweld tegen vrouwen en kinderen. Tenslotte zullen er leiderschapstrainingen worden gegeven. Op een centrale plek zal er een gebouw worden gehuurd waar de vrouwen hun bijeenkomsten kunnen houden, waar de trainingen plaats kunnen vinden en waar mishandelde vrouwen/kinderen tijdelijk opgevangen kunnen worden.

Achtergrond

Caloocan City is een van de 16 deelsteden van Metro Manila en bestaat uit 188 barangays. Het is een zeer dichtbevolkt stedelijk gebied met talloze krottenwijken. De bewoners zijn voor hun inkomen vooral afhankelijk van de informele sector en straatverkoop. De NGO Christians for Social Reforms Inc. (CSR) werkt in de krottenwijken van deze barangays. De krotjes zijn van slechte materialen en zonder enige voorzieningen. Dus de woon- en leefomstandigheden zijn er zeer slecht. Met name vrouwen en kinderen zijn in deze erbarmelijke omstandigheden zeer kwetsbaar. Er zijn veel sociale problemen, veel gebroken gezinnen en misbruik van vrouwen en kinderen komt eveneens veelvuldig voor.

Aanvrager

Christians for Social Reforms Inc. (CSR)

Type organisatie: NGO

Eigenaar: Malabon Christian Women Association

Opbouw van de kosten:

Startbedrag roulerend krediet € 1.735,-

Materialen € 1.155,-

Trainingen (gender, rechten, leiderschap, vaardigheidstrainingen € 770,-

Projectevaluatie (4 x / jaar) € 100,-

Gevraagd bedrag € 4.910,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Melania Hilvarenbeek