Melania beeldje

Met de pakkende woorden “dit beeld, dit gevoel neem ik mee” nam Annie Heeffer, voorzitter van Melania Bussum, emotioneel afscheid op zaterdag 6 februari. Het Melania-beeldje staat voor samenwerking, verbondenheid en hart hebben voor elkaar. Annie Heeffer staat model voor de Melania-vrouw die gelooft in die verbinding met vrouwen in het Zuiden. Na 30 jaar viel het doek definitief voor Melania Bussum, dat onder leiding van deze bevlogen voorzitter, vele vrouwen heeft ondersteund met fondsenwerving en bewustwording.

Ter gelegenheid van dit afscheid had het bestuur van Melania Bussum een afscheidsdag georganiseerd waar vele donateurs, betrokkenen, het bestuur van de Stichting Melania en de Projectcommissie Latijns-Amerika aanwezig waren. Annie stelde vast dat Melania Bussum weliswaar officieel afscheid neemt, maar dat dat niet het einde van de betrokkenheid met de Stichting Melania betekent.

Annie blikte terug op de periode van 1986 tot 2016 met een PowerPoint van de bijzondere projecten die de vrouwen en mannen van Melania Bussum gezamenlijk hebben ondersteund in Latijns-Amerbijzondere projectenika.

Na de vrolijke intermezzo met Boliviaanse muziek, georganiseerd door Lourdes Villamil, reflecteerde de voorzitter van Stichting Melania, Martine Benschop, op de productieve en waardevolle samenwerking met Melania Bussum. Ze bedankte Annie voor haar altijd doortastende houding en haar enorme betrokkenheid met vrouwen in Latijns-Amerika. Annie heeft altijd een duidelijke visie binnen Melania gehad en bijgedragen in de vorm van jaarlijkse bazaars en informatieverspreiding. Ook heeft ze geprobeerd veel vrouwen in haar omgeving te betrekken bij de Stichting Melania. Soms was het alsof Annie de vrouwen in het zuiden persoonlijk kende en in haar hart had gesloten.

Tot slot ontving Annie uit handen van de kerngroep het kunstwerk Passie, dat ze ontroerd in ontvangst nam. Na haar mooie afscheidsspeech, moesten vele aanwezigen even een traantje wegpinken.

De Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking hoopt dat Annie op een zekere manier bij de organisatie betrokken blijft. Melania is bezig zich te beraden hoe ze Annie Heeffer kan bedanken op een manier die zij zo verdiend heeft, voor haar onuitputtelijke inzet gedurende meer dan 30 jaar.

alicia, annie, donna, louisa, felicidad

Stichting Melania wenst haar veel geluk samen met haar familie!