Beschrijving

18 vrouwen worden ondersteund in de start van het verbouwen van veevoer. Ze krijgen training voor het houden van koeien, training in boekhouding en marketing van melk. Na 2 jaar zullen zij een gemiddelende omzet van 600 euro per maand verdienen, waarmee zij een eigen inkomen hebben. Hiermee kunnen ze hun koeien kunnen onderhouden en verzorgen en  waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De kinderen en zwangere vrouwen in de gemeenschap (800 bewoners) krijgen hierdoor een verbeterde gezondheid door het consumeren van melk.

Geld nodig voor:

4 koeien, 4 units voor koeien, 4 are land, materialen voor het melken, transport van koeien, veearts, training

Waar: Rachuonyo South, Homa Bay,Kenia, Afrika
Gevraagd bedrag: €1.030,-
Looptijd: 2 jaar ( nu nog 1 jaar)
Projectnummer: AF-KE-8/R

18 vrouwen, waarvan 4 alleenstaande moeder zijn en 5 weduwen met hiv/Aids. De overige vrouwen zijn getrouwd met kinderen maar de man brengt meestal bijna geen inkomen in voor het gezin om van te leven.

Doel

18 vrouwen hebben na 2 jaar een gemiddelde omzet van 600 euro per maand waarmee zij een eigen inkomen verdienen, de koeien kunnen onderhouden en verzorgen en  waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De kinderen en zwangere vrouwen in de gemeenschap (800 bewoners) hebben een verbeterde gezondheid door het consumeren van melk.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

De groep zal zich opdelen in 4 groepen. Iedere groep wordt eigenaar van 1 koe. Ze zullen loten wie als eerste een koe krijgt.  Vervolgens gaan ze stukken land voorbereiden voor het verbouwen van veevoer zodat ze dat niet hoeven te kopen in tijden van droogte. De koeien zullen ook gewoon grazen in de omgeving van het dorp. Verder zullen ze de vertegenwoordiger van het ministerie van landbouw uitnodigen voor een training over koeien en broeder vincent zal ze een training geven over boekhouden. Daarna bouwen ze de schuren voor de koeien en gaan ze de koeien kopen. Dit zal worden uitgesplitst in twee fases: eerst 2 koeien en schuren en na een goede rapportage de volgende 2 koeien en schuren.

Activiteiten op een rij:

  • Verdeling in groepen en loting voor de eerste koeien
  • Start verbouwen veevoer
  • Training voor het houden van koeien
  • Training boekhouding en marketing van melk
  • Bouw schuren en Aankoop koeien

Achtergrond

De 18 vrouwen zijn al sinds 2009 een groep in een dorp van ongeveer 800 bewoners. Het gebied is arm en er is veel HIV/aids onder de bevolking. De voeding is over het algemeen eenzijdig, waardoor de gezondheid van de kinderen en zwakkeren in gevaar is. De 18 vrouwen van de groep zijn in de leeftijd 18 tot 67 jaar. Ze sparen nu gezamenlijk, het spaargeld wordt gebruikt voor een lening aan de leden. Ze komen regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe ze hun eigen situatie kunnen verbeteren, naast het spaar systeem. Tijdens de bijeenkomsten bespreken ze ook hoe ze in contact kunnen komen met ander vrouwengroepen om van hen te leren. Zo zijn ze op bezoek geweest bij de Janalo women. Deze groep heeft ook een melkvee project gedaan en deze vrouwen groepen hebben hun ervaringen en kennis uitgewisseld. Vandaar dat ze dit melkkoeien project hebben ingediend. De janalo hebben ook melkkoeien.

Aanvrager

Naam: Jakaranda Women group Irene Otieno

Type organisatie: Associatie

Opbouw van de kosten:

4 koeien: €1.885,-
4 units voor koeien: €515,-
Materialen voor melken: €345,-
4 are land om veevoer op te verbouwen: €685,-
Transport van de koeien: €345,-
Veearts: €345,-
Training: €170,-
Intermediar: €25,-
Totaal: €4.060,-

Eigen bedrage: €685,-

Gevraagd bedrag: €2.030,- (resterend bedrag)

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Dit project is voor €1.030,- gefinancierd door ‘Vrouwengilde Landgraaf’
De rest van het project is gesponsord door DSM