Beschrijving

Door de organisatie ASAPROMYPE te steunen in het gemakkelijker toegang verschaffen tot krediet voor vrouwelijke micro-ondernemers, zal hun toegang tot afzetmarkten verbeteren. De vrouwen doen dit door gezamenlijk fondsen te werven voor een eigen roulerend kredietfonds en door gezamenlijk verkoop mogelijkheden te identificeren en verkooppunten te creëren.  Dit heeft een inkomensverbetering en daardoor verbetering van de levensomstandigheden van henzelf en hun families tot gevolg.

Geld nodig voor:

Legalisering van de organisatie bij het Ministerie, inrichten kantoor, aankoop kantoorartikelen, huur van de kantoorruimtes.

Waar: Mejicanos, Municipio de Mejicanos, El Salvador, Latijns Amerika

Gevraagd bedrag: €3.800,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-SV-3/E

De 12 vrouwen en 2 mannen van ASAPROMYPE een inkomensverbetering bieden en daardoor de levensomstandigheden van henzelf en hun families te verbeteren.

Mejicanos

Activiteiten

De organisatie beoogt zowel de toegang tot krediet voor vrouwelijke micro-ondernemers te vergemakkelijken (weliswaar binnen duidelijke kaders en afspraken) als de toegang tot afzetmarkten te verbeteren. Dit willen de vrouwen doen door gezamenlijk fondsen te werven voor een eigen roulerend kredietfonds én door gezamenlijk verkoop mogelijkheden te identificeren en verkooppunten te creëren.

Achtergrond

De naam van de aanvragende organisatie is ASAPROMYPE: “Asociación Salvadoreña de Productoras de la Microempresa” (Salvadorese vereniging van micro-onderneemsters). ASAPROMYPE is een jonge organisatie, opgericht door een groep micro-onderneemsters die het ondernemersklimaat en de kansen voor micro-onderneemsters  (en ondernemers) in El Salvador wil verbeteren. Micro-ondernemingen zijn doorgaans eenpersoons of kleine familiebedrijfjes, waarbij een of slechts enkele personen verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten die komen kijken bij het runnen van een eigen kleine onderneming: promotie, inkoop, productie, verpakking, verkoop en administratie.

Aanvrager

Naam: ASAPROMYPE

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Legalisering van de organisatie bij het Ministerie (Ministerio de Hacienda)  €800,-
Kredietfonds €2.310,-
Inrichten kantoor (tafel, stoelen, kasten)  €390,-
Aankoop van papier en enkele kantoorartikelen: €200,-
Betaling van water en electra €50,-
Huren van eigen ruimte (in winkelcentrum Andromeda, zie hierboven), eerste maand  €50,-
Bekostiging van de huur van de eigen ruimte. Ook de monitoring van de kredieten zullen zij doen op eigen kosten. €300,-

Eigen bedrage: €300,-

Gevraagd bedrag: €3.800,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Melania Bussum