Beschrijving

In dit project wordt het roulerend krediet uitgebreid voor 74 vrouwen uit de krottenwijken van Malabon van de Malabon Christian Women Association. De vrouwen kiezen zelf in welke activiteit ze zich gaan specialiseren en of zij dit individueel of in groepsverband doen. Er worden hierbij centrale trainingen verschaft en er wordt een opvangplek geboden voor mishandelde vrouwen/kinderen.

Geld nodig voor:

Startbedrag roulerend krediet, materialen, trainingen, projectevaluatie, huur opvanghuis, projectbegeleiding

Waar: Malabon City (Manila), Luzon, Filippijnen, Azië
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: AZ-PH-8-R

Het uitbreiden van het bestaande project voor 74 vrouwen uit de krottenwijken van Malabon

 

Malabon City

Activiteiten

In het verleden heeft CSR reeds economische projecten voor deze krottenwijkvrouwen opgezet en begeleid. Aangezien het in totaal om 74 vrouwen gaat, was het nog niet mogelijk om alle vrouwen een lening te verstrekken. Daarom wil men de roulerende kredieten uitbreiden. De vrouwen kiezen zelf welke activiteiten ze uit willen voeren en of ze dit individueel of in groepsverband gaan doen. Ze willen o.a. graag extra naaimachines aanschaffen om bijv. schooluniformen te naaien. Dit betreft uitbreiding van een bestaande groepsactiviteit. Ook worden van gerecyclede materialen accesoires gemaakt, die vervolgens verkocht worden op markten en in scholen (zie als voorbeeld de badmatten op www.pinoywebshop.nl). Andere vrouwen houden zich bezig met o.a. het maken van pindakaas en kokosnotenjam. Verder zijn er verschillende trainingen voor de vrouwen: vaardigheidstrainingen om de productie te verbeteren, trainingen op het gebied van gender, rechten van vrouwen, wetgeving inzake geweld tegen vrouwen en kinderen, leiderschapstrainingen. Tevens wil men op een centrale plek een gebouwtje huren waar de vrouwen hun bijeenkomsten kunnen houden, waar de trainingen plaats kunnen vinden en waar mishandelde vrouwen/kinderen tijdelijk opgevangen kunnen worden.

Achtergrond

Malabon City is een van de deelsteden van Metro Manila en bestaat uit 21 barangays. De inwoners leven vooral van straatverkoop en onregelmatige contractwerkzaamheden. CSR werkt in de krottenwijken van deze barangays. De woon- en leefomstandigheden zijn er zeer slecht. Met name vrouwen en kinderen zijn in deze erbarmelijke omstandigheden zeer kwetsbaar. Er zijn veel sociale problemen, veel gebroken gezinnen en misbruik van vrouwen en kinderen komt eveneens veelvuldig voor.

Aanvrager

Naam: Christians for Social Reforms Inc. (CSR)

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Startbedrag roulerend krediet  €1.735,-
Materialen €1.155,-
Trainingen (gender, rechten, leiderschap, vaardigheidstrainingen) €770,-
Projectevaluatie (4 x / jaar)  €100,-
Bijdrage huur opvanghuis voor 1 jaar  €465,-
Projectbegeleiding  €235,-
Begeleiding, bankkosten etc.  €450,-

Eigen bedrage: Trainingslocaties, elektriciteit, bijdrage van de vrouwen voor huur opvanghuis na 1 jaar, inzet NGO

Gevraagd bedrag resterend bedrag): €1.660,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is voor €3.250,- geadopteerd door KVG Kring West

Dit project is voor €1.660,- gefinancierd met losse giften