Beschrijving

40 arme vrouwen in het Kasese sitrict in Oeganda worden getraind in het houden van kippen en varkens. Deze vrouwen kunnen de varkens, eieren en kippen verkopen en fokken om hier een inkomen mee te genereren. Er worden ook minstens 2 varkens bij de groep gehouden om weer een volgende selectie vrouwen te trainen en te voorzien van vee en kennis.

Geld nodig voor:
50 varkens, 200 kippen, rustieke stallen ter bescherming van de varkens en kippen, diergeneesmiddelen, monitoring en evaluatie.
Waar: Saluti rural village, Kasese district, Oegande, Afrika
Gevraagd bedrag: €1.675,-
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: AF-UG-40/R

40 vrouwen trainen in het houden van varkens en kippen zodat zij hiermee thuis een eigen inkomen kunnen genereren.
Over twee jaar hebben 40 arme vrouwen minstens 6 varkens om mee naar huis te nemen en de kennis over varkens en kippenhouderij. Deze vrouwen kunnen de varkens, eieren en kippen verkopen en fokken om hier een inkomen mee te genereren. Er worden ook minstens 2 varkens bij de groep gehouden om weer een volgende selectie vrouwen te trainen en te voorzien van vee en kennis.

Uganda

Activiteiten

40 vrouwen worden getraind in het houden en onderhouden van varkens en kippen om een eigen inkomen te genereren zodat zij hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.
De gemeenschap wordt hier ook beter door, doordat zij deze kennis in huis halen. Zij worden hiermee de enige kippen- en varkenshouders in de omgeving. Nadat de trainingen zijn gevolgd, zullen de vrouwen hun eigen bedrijf runnen door de verkoop van eieren, kippen en varkens.
De trainingen worden gegeven door ARWDF, samen met twee medewerkers van de Afdeling Landbouw van het Kasese District Local Government, en een lid van Caritas Kasese, die veel kennis heeft van landbouw en leningen.
De vrouwen zijn direct betrokken geweest bij de voorbereiding.

Achtergrond

In west Oeganda. Taal: Lutooro en Lukonzo. Cultivering is de enige mogelijkheid tot economische groei voor lokale gemeenschappen. Er zijn veel wezen en weduwen als gevolg van stroperij. Ook veel invalide kinderen door gebrek aan medische voorzieningen en ondervoeding. Een groot gedeelte van de grond is ook beschadigd en niet hersteld door politieke, economische en klimatologische omstandigheden.

Aanvrager

Naam: Action for rural women’s development foundation (ARWDF)

Type organisatie: Associatie

Opbouw van de kosten:

Totaal bedrag € 1.675,-, te besteden aan onder andere:

50 varkens € 500,-
200 kippen € 160,-
Rustieke stallen voor varkens en kippen € 600,-
Monitoring en evaluatie € 150,-

Eigen bijdrage: Alle trainingskosten, veetransport en veterinaire producten: €430,-

Gevraagd bedrag:  €1.675,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is voor €840,- geadopteerd door: Cordaid

Dit project is voor €835,- gefinancierd met eigen gelden.