95 jaar

Al 95 jaar voor en door sterke vrouwen

Dat gaan we natuurlijk vieren! Dit jaar pakken we extra groot uit om alle medewerkers en vrijwilligers van Melania een leuke dag te laten beleven. Een mooie manier om ervoor te zorgen dat we ons nog meer met elkaar verbonden voelen, maar ook zodat we in de toekomst nog meer van elkaar kunnen leren. Natuurlijk is er ook muziek en entertainment. Alle betrokkenen krijgen een uitnodiging.

De datum is 5 november 2016 en de locatie is Church of Our Saviour, Bezuidenhoutseweg157, Den Haag. Ook geïnteresseerden, die (nog) geen vrijwilliger zijn, zijn er van harte welkom! Stuur dan een e-mail naar info@Melania.nl met als onderwerp: aanmelding jubileum 2016

De viering vindt plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst waarop Melania-groepen en vrijwilligers met elkaar ervaringen uitwisselen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de criteria voor het selecteren en beoordelen van projecten, de verschillende manieren van fondsenwerving en vernieuwingen en trends in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking.

Op naar de 100!

In de komende jaren wil Melania haar positie verder versterken om de belangen van vrouwengroepen in ontwikkelingslanden nog beter te dienen en te behartigen. De doelen voor het vieren van ons jubileum kunnen als volgt worden samengevat:

  • Persoonlijke aandacht en verbinding: er zal ruimschoots gelegenheid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld tijdens de gratis lunch voor alle aanwezigen.
  • Ontwikkeling en kennisoverdracht: naast de presentaties van leden van Melania, is er nog ruimte voor andere boeiende sprekers en (eventueel) workshops.
  • Steun aan de projecten: er zijn Melania- en andere informatie-stands aanwezig om aandacht te vragen voor onze eigen projecten en andere initiatieven op het gebied van ondernemerschap en ontwikkelingssamenwerking.
  • Vermaak! Natuurlijk willen we iedereen een onvergetelijke dag bezorgen. Daarom zorgen we voor muziek en entertainment.