Beschrijving

Dit project richt zich op 21 vrouwen van de Yanadhi tribe. Zij werken in de bouw, onder de meest barre omstandigheden. Als vrouw zijnde til je 14 uur per dag met loodzware stenen. Dit heeft enorme slijtagevan het lichaam en longziektes tot gevolg. Niet zelden leidt dit tot het overlijden van mensen.
Door middel van het opzetten van een eigen winkeltje, kunnen deze vrouwen uit hun onmenselijke situatie ontsnappen en financiële onafhankelijkheid creëren. Ze verdienen hiermee hun eigen inkomen en kunnen o.a. hun kinderen naar school laten gaan.

Geld nodig voor:

Startkapitaal voor 5 bloemenwinkeltjes, 5 fruitwinkeltjes, 6 groentewinkeltjes en 5 gedroogde-vis-winkeltjes, en trainingskosten in marketing strategieën.

Waar: Chittoor district,  Andhra Pradesh, India , Azie
Gevraagd bedrag: €975,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-29/E

21 tribal vrouwen zullen een eigen winkeltje beginnen. Deze vrouwen kunnen de mensonterende werkzaamheden op de bouw achter zich laten en beginnen een financieel onafhankelijk bestaan middels hun winkeltje.

Er wordt verwacht dat de vrouwen binnen een korte periode een financieel onafhankelijk bestaan kunnen opbouwen, hun kinderen naar school kunnen laten gaan, en gemiddeld 70,- tot 150,- INR meer per dag zullen verdienen.

Andhra Pradesh, India

Activiteiten

Alle vrouwen zullen een startkapitaal van 3000,- INR krijgen. Dit is geen lening die zij hoeven terug te betalen en wordt gezien als economische support. Tevens zullen zij een eendaagse training in ‘marketing strategieën’ krijgen.
Mrs. E. Lakshmi, een parttime women organizer zal de vrouwen een a twee keer in de week opzoeken om in de gaten te houden hoe het project verloopt. De aandacht zal hierbij in het specifiek uitgaan naar de wijze waarop de vrouwen betrokken zijn in handels interacties, de hoeveelheid dagen en/of uren die de vrouwen per maand werken en de verdiensten die zij maken (waarbij in de gaten gehouden zal worden of deze stijgen of juist dalen en hoe dit komt). Verder zal ook in de gaten gehouden worden of zij hun kinderen naar school laten gaan.
Er wordt verwacht dat de vrouwen binnen een korte periode een financieel onafhankelijk bestaan kunnen opbouwen, hun kinderen naar school kunnen laten gaan, en gemiddeld 70,- tot 150,- INR meer per dag zullen verdienen.

Achtergrond

Dit project richt zich op de vrouwen van de Yanadhi tribe. Van oudsher leefden deze gemeenschap in de bosgebieden waar zij op slangen jaagden en de huiden verkochten. Vandaag de dag worden deze praktijken echter door de wet verboden. Als een gevolg hiervan is deze gemeenschap massaal naar de stedelijke gebieden getrokken waar zij veelal werkzaam zijn geraakt in de bouw – voor vrouwen houdt dit in dat zij de hele dag met loodzware stenen aan het sjouwen zijn. Zij maken vaak werkdagen van 14 uur en verdienen hier slechts 75,- INR per dag mee.

Niet alleen zijn deze praktijken slopend voor het lichaam; de vrouwen hebben kapotte handen en voeten, slijtage aan hun rug en ontstekingen in hun ogen en longen door het stof (niet zelden komen ze te overlijden als een gevolg van longziektes). Daarbij is de werkplek ook nog eens levensgevaarlijk; met dynamiet worden de stenen opgebroken, wat regelmatig tot ongelukken en/of het overlijden van mensen leidt.

De vrouwen hebben aangegeven deze situatie graag te willen doorbreken door een eigen winkeltje te beginnen (in de verkoop van oftewel fruit, groenten, droge vis of bloemen). De organisatie wil hen middels dit project helpen hiermee van start te gaan.

Aanvrager

Naam: Human Organisation for People’s Enlightment (HOPE)

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Totaal bedrag € 975,-, te besteden aan onder andere:

Startkapitaal 5 bloemenwinkeltjes: € 195,-

Startkapitaal 5 fruitwinkeltjes: € 195,-

Startkapitaal 6 groentewinkeltjes: € 235,-

Startkapitaal 5 gedroogde-vis-winkeltjes: € 195,-

Trainingskosten: € 35,-

Eigen bedrage: salaris en reiskosten van women organizer € 395,-

Gevraagd bedrag:  €975,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is gefinancierd met eigen middelen.