Beschrijving

20 tribal vrouwen worden in staat gesteld een financieel onafhankelijk bestaan op te bouwen door middel van een varkenshouderij.

Dit project richt zich op de vrouwen afkomstig uit de ‘sceduled caste’ en ‘sceduled tribes’; een groep vrouwen die zich in een zeer gedepriveerde positie bevinden. In sociaal opzicht worden ze vaak op vele fronten uitgesloten en in financieel opzicht kunnen zij vaak nauwelijks in hun basisbehoeften voorzien. Zij worden door project in staat gesteld om een onfancieel onafhankelijk bestaan op te bouwen d.m.v. een varkenshouderij. Zij kunnen hiermee de armoede cyclus doorbreken en socio-economische positie hun sociale ‘vangnet’ verbeteren.

Geld nodig voor:

Biggetjes, stallen voor de biggen, verzekering en voorlichtingsprogramma’s

Waar: Surendra Nagar, Andhra Pradesh, India, Azie
Gevraagd bedrag: €2.398,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-25/E

20 tribal vrouwen, afkomstig uit de ‘sceduled caste’ en ‘sceduled tribes’, worden in staat gesteld een financieel onafhankelijk bestaan op te bouwen door middel van een varkenshouderij

Surendra Nagar, India

Activiteiten

Dit project zal van start gaan met een ‘awareness campaign’. Hierin zullen de vrouwen een gedetailleerde uitleg krijgen over het belang en de richtlijnen van het project en de meerwaarde die er voor de vrouwen inbegrepen zitten. Met name het idee dat de vrouwen samen zullen moeten werken om samen naar een collectieve winst te streven zal hierbij centraal staan.

Vervolgens zullen de vrouwen allen een lening krijgen van 6000rs waarmee ze ieder 10 varkens kunnen kopen – hier zitten ook een aantal beren bij inbegrepen zodat ze de varkens kunnen fokken. Wanneer er biggen geboren worden zullen zij deze doorverkopen. De opbrengst van de biggen zal vervolgens in hun onderhoud dienen te voorzien.

Ook zal een ‘revolving fund’ een cruciaal onderdeel uitmaken binnen dit project. Het geeft de vrouwen toegang tot een basis krediet, en zorgt ervoor dat de vrouwen gezamenlijk kunnen werken aan een ‘livestock bank’. Oftewel, een belangrijke buffer waar zij altijd op kunnen terug vallen in tijden van nood.

Wanneer de vrouwen voldoende verdiensten gemaakt hebben en voldoende dieren in hun bezit hebben om in hun basisbehoeften te voorzien, zullen zij hun lening aan de organisatie terugbetalen en een aantal van hun dieren doneren aan een nieuwe vrouwengroep. Zodoende zullen in het tweede jaar alweer 15 nieuwe vrouwen kunnen profiteren van het ‘revolving fund’ en kan het project ook na afloop van Melania’s hulp zelfstandig voortgezet worden.

Achtergrond

Dit project richt zich op de vrouwen afkomstig uit de ‘sceduled caste’ en ‘sceduled tribes’; een groep vrouwen die zich in een zeer gedepriveerde positie bevinden. In sociaal opzicht worden ze vaak op vele fronten uitgesloten en in financieel opzicht kunnen zij vaak nauwelijks in hun basisbehoeften voorzien.

Veelal werkachtig in de landbouwsector, worden zij in hoge mate afhankelijk gehouden van hun landheren. Zo worden zij vaak ‘gedwongen’ om geld van de landheren te lenen om in hun dagelijks onderhoud te voorzien. De bestaande machtsrelaties blijven op deze wijze intact en het is voor de vrouwen vrijwel onmogelijk om de bestaande cyclus van armoede en afhankelijkheid te doorbreken.

Deze NGO is tegen bovenstaande achtergrond ‘tot leven’ geroepen’ en helpt de vrouwen een financieel onafhankelijk bestaan op te bouwen. De NGO lijkt al gedurende een langere periode actief te zijn en heeft met behulp van diverse Europese NGO’s al verschillende projecten opgezet (variërend van ‘women rights projects’, ‘health projects’, tot aan ‘revolving funds and income generating programmes’).

Aanvrager

Naam: Sree Padma Rani Mary Mahila Mandali

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Totaal bedrag € 2.398,-, te besteden aan onder andere:

20 biggetjes: €1.925,-
Verzekering: €115,-
Voorlichtingsprogramma’s : €205,-
Stallen voor de biggen: €165,-

Eigen bijdrage: Bijdrage voor de stallen: €82,-

Gevraagd bedrag: €2.398,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is voor €1.325,- geadopteerd door Cordaid

Dit project is voor €1.325,- gefinancierd uit eigen middelen.