Beschrijving

Kyankwazi District kent veel armoede, HIV/aids, analfabetisme en hoge moedersterfte. De enige economische activiteit bestaat uit seizoensarbeid op het land. Het land is uitgeput door droogte. Door de slechte oogsten zijn de meeste boerengezinnen in het gebied arm. De armoede dwingt veel tienermeisjes om zich te prostitueren, met veel ongewenste zwangerschappen als gevolg.
Met dit project starten 30 alleenstaande tienermoeders een bakkerij. De vrouwen bakken en verkopen de broden, zodat zij én de bakkerij draaiende houden én een deel sparen. Op deze manier worden zijn onafhankelijk van hun omgeving.

Geld nodig voor:

Trainingskosten, opzetten bakkerij, bakbenodigdheden en startkapitaal.

Waar: Kiboga, Nsambya subcounty, Kyankwazi District, Uganda, Afrika
Gevraagd bedrag: €2.420,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-41/E

Dertig alleenstaande tienermoeders verwachten een x aantal broden per week te bakken en te kunnen verkopen. Hiermee kunnen ze én de bakkerij draaiende houden én een deel sparen. Het inkomen van de tienermoeders zal verhogen, waardoor zij onafhankelijk zijn van hun omgeving.

Nsambya subcounty, Kyankwazi District

Activiteiten

  • 4 dagen training van de tienermoeders door trainers van een bestaande bakkerij (training in opzetten bakkerij, broodbakken en marketing skills)
  • opzetten van de bakkerij en aanschaffen materialen
  • wekelijks bakken van brood door groepen en verkoop broden
  • maandelijkse monitoring
  • eind evaluatie

In de bakkerij gaan de tienermoeders brood bakken en verkopen. Dit gebeurd in 2 groepen die om de week aan de beurt zijn. Van de vrouwen wordt 15% van de opbrengst gevraagd waarvan 10% naar onderhoud van de bakkerij gaat en 5% als spaargeld voor de vrouw zelf om zo nog meer ‘bakmaterialen’ te kunnen kopen om meer brood te bakken.
Naast de verkoop in de bakkerij zelf, gaan de vrouwen ook op markten brood verkopen. Vanuit deze marktkramen gaan de vrouwen per fiets de gemeenschap voorlichten in vrouwenrechten en tevens reclame maken voor hun broden.
Het grootste deel van de broodverkoop zal door lokale winkeliers gekocht worden om dit weer door te verkopen in hun eigen winkeltjes. De lokale bevolking, schoolkinderen, wezen, ziekenhuizen, college studenten en leraren vormen de rest van de afzetmarkt.
De vrouwen gaan zelf ook andere tienermoeders trainen in het bakken van brood en verkooptechnieken. Deze vrouwen dragen allen ook een deel van opbrengst aan de bakkerij af en op deze manier blijft de bakkerij bestaan en kan worden uitgebreid.

Achtergrond

Kyankwazi District kent veel armoede, HIV/aids, analfabetisme en hoge moedersterfte. De enige economische activiteit bestaat uit seizoensarbeid op het land. Het land is uitgeput door droogte.
Door de slechte oogsten zijn de meeste boerengezinnen in het gebied arm. De armoede dwingt veel tienermeisjes om zich te prostitueren, met veel ongewenste zwangerschappen als gevolg.
Daarnaast komen er nog veel kindhuwelijken voor, waardoor het aantal tienerzwangerschappen ook oploopt.
Een groot deel van deze tienermoeders hebben geen echtgenoot en/of voldoende opleiding om zichzelf en hun kind(eren) te kunnen onderhouden. Hierdoor blijft de prostitutie één van de weinige inkomstenbronnen voor deze meiden, met nieuwe tienerzwangerschappen tot gevolg.

Aanvrager

Naam: Kikonda Action For women Empowerment and development (KAWEDE)

Type organisatie: Associatie

Opbouw van de kosten:

Totaal bedrag € 2.420,-, te besteden aan onder andere:

4 dagen training van tienermoeders: €307,-
Opzetten bakkerij: €780,-
Bakbenodigdheden + startkapitaal: €1.200,-

Eigen bedrage: Land en mankracht voor opzetten bakkerij

Gevraagd bedrag: €2.420,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is gefinancierd met eigen middelen.