Beschrijving

In Oeganda worden veel vrouwen geconfronteerd met huiselijk en gendergericht geweld. Door hun ongeletterdheid en gebrek aan informatie over hun rechtspositie, is het voor hen moeilijk om hun rechten op te eisen. Dit project is er op gericht om te helpen bij het elimineren van huiselijk en gendergericht geweld tegen vrouwen en de scholing van meisjes te promoten.

Geld wordt gebruikt voor:

Trainingskosten, accommodatie en publieke media campagne

Waar: Gulu, Koro Sub County, Uganda, Afrika
Gevraagd bedrag: €2.250,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-50/E

Gender gericht geweld tegen vrouwen in de gemeenschap van Koro Sub County neemt af, waardoor meer meisjes zullen deelnemen aan scholing.

Gulu, Uganda

Activiteiten

Om de achterstelling van de vrouwen weg te werken heeft UWWS een project voorgesteld. Het project duurt 12 maanden.

Ten eerste richt men zich op het bekwamen van lokale leiders (kerkelijke leiders, leerkrachten, leiders van vrouwengroepen en ambtenaren), zodat zij zich inzetten voor het bestrijden van huiselijk en gender gericht geweld, door middel van de volgende activiteiten:

– een bijeenkomst van een dag voor 25 lokale ambtenaren om hen begrip voor het project bij te brengen
– een bijenkomst van twee dagen voor 21 religieuze leiders opdat zij in hun onderricht en prediking ingaan op bovengenoemde problematiek
– een bijeenkomst van twee dagen voor tien vrouwelijke en tien manlijke leerkrachten en leidsters van vrouwengroepen om hen te bekwamen in seksuele opvoeding en het voorkomen van op gender gebaseerd geweld.

Verder wil men met films en toneelspel discussies op gang brengen in de zes kerken van de getrainde kerkleiders, en de vier scholen waarvan de leerkrachten getraind zijn, om de mensen te leren dat geweld en onderdrukking uit den boze is. De groep vrouwen die op deze manier niet bereikt wordt, zal rechtstreeks door de ambtenaren in de dorpshuizen benaderd worden.

De getrainde mensen zullen worden gemonitord door de NGO. Ook zullen zij allen een rapportage dienen bij te houden.

Het is de bedoeling dat dit als een olievlek gaat werken en door meer kerken, scholen en dorpsgemeenschappen wordt overgenomen. Al met al een groot Human Rights plan.

Achtergrond

In Oeganda worden veel vrouwen geconfronteerd met huiselijk en gendergericht geweld. Door hun ongeletterdheid en gebrek aan informatie over hun rechtspositie, is het voor hen moeilijk om hun rechten op te eisen. Vooral in Noord Oeganda (in Koro Sub County) worden de fundamentele mensenrechten van vrouwen weinig gerespecteerd. Er zijn veel kind-huwelijken, men geeft de voorkeur aan jongetjesbaby’s, vrouwen worden geslagen, hun land wordt afgepakt, en er zijn veel vrouwonvriendelijke taboes en praktijken.

Het gebied lijdt ook nog steeds onder de afgelopen twee decennia van burgeroorlog; velen woonden tijdens de oorlog in kampen, waar de levensstijl van nietsdoen, drinken, roken en films kijken een negatieve invloed op het sociale leven had. Het is moeilijk om dit morele verval weer te boven te komen. Vooral vrouwen en jonge meisjes zijn hiervan het slachtoffer, met bijvoorbeeld veel tienerzwangerschappen en huiselijk geweld. De cijfers van geweld tegen vrouwen nemen nog steeds toe.
Daarnaast zijn de deelname en de prestaties van meisjes in het onderwijs erg laag.

Aanvrager

Naam: Uganda Women for Water and Sanitation (UWWS)

Type organisatie: NGO

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door: R.C. Church of our Savior zij dragen €1500,- bij. Het resterende bedrag van € 750,- wordt gefinancierd uit vrije gelden.

 

Opbouw van de kosten:

Totaalbedrag €2.250,- te besteden aan onder andere:

-Het bij elkaar brengen van diverse leiders: €375,-
-Huur van de hal: €185,-
-Flipovers, markers, pennen, papier: €150,-
-Bijdrage aan de cursusleiders: €800,-
-Accommodatie: €120,-
-Publieke media campagne: €440,-

Eigen bedrage: Monitoring project

Gevraagd bedrag: €2.250,-