Beschrijving

De meeste leden van deze groep hebben een achtergestelde positie in de maatschappij: twee vrouwen hebben een lichamelijke beperking en 21 vrouwen zijn besmet met HIV of hebben AIDS. Door het stigma wat hiermee samenhangt, is het moeilijk om werk te vinden en een inkomen te genereren. Een eigen onderneming biedt wel een goed perspectief op het verdienen van eigen inkomsten. Ze hebben gezien dat er vraag is naar tenten en stoelen voor feesten en partijen, en willen daarom een verhuurbedrijf opzetten met tenten en stoelen.

Bovendien helpt dit initiatief ook de totale gemeenschap, want als zij een tent kunnen huren, hoeven zij geen bomen te kappen om daar een soort tent mee te maken.

Geld nodig voor:

2 tenten, 200 plastic stoelen, transportkosten

Waar: Kasese, Kasese, Uganda, Afrika         
Gevraagd bedrag: €3.010,- (per jaar €1.505,-)
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: AF-UG-49/R

25 vrouwen, van wie het merendeel HIV of AIDS heeft, verhuren tenten en stoelen. Met het gegenereerde inkomen kunnen de vrouwen die leven met HIV of AIDS hun leefomstandigheden verbeteren en een spaarsysteem opzetten.

Kasese, Uganda

Activiteiten

In eerste instantie wordt een deel van het materiaal gekocht, en met groot transport naar de hun gemeenschap vervoerd te worden. De groep zorgt voor een veilige opbergplaats om de tenten en stoelen op te slaan. Wanneer men meer ervaring heeft opgebouwd met de verhuur, en voor een grotere (of extra) opbergplaats gezorgd heeft, kan het resterende materiaal gekocht worden.

De vrouwen zorgen zelf voor lokaal transport om de tenten en stoelen naar de feesten en partijen te vervoeren. Ook zullen zij voor het onderhoud van het materiaal zorgen.

Een deel van de inkomsten worden apart gezet voor het opzetten van een spaarsysteem.

Aanvrager

Naam: Musyenene Catholic Women Group

Type organisatie: Associatie

Opbouw van de kosten:

Totale begroting €3.610,-  te besteden aan onder andere:

2 tenten: €1.790,-
200 plastic stoelen: €1.315,-
Transportkosten: €150,-

Eigen bedrage: 68 stoelen + transport: €600,-

Gesponsord bedrag: €3.010,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project wordt gesponsord vanuit de eigen gelden van Melania.