Beschrijving

De sociale positie van weduwen in India is zeer slecht. Zij worden op vele facetten binnen de gemeenschap uitgesloten en vallen vaak ten prooi aan seksuele intimidaties. Daarbij is het, in het specifiek voor deze vrouwen, een dagelijkse strijd om rond te komen. Daarom krijgen 25 weduwen ieder 5 geitenlammetjes en bouwen daarmee een onafhankelijk bestaan op.

Geld nodig voor:

Aankoop lammeren, verzekeringskosten, vervoer van lammeren, training van de vrouwen

Waar: Karimnagar, Andhra Pradesh, India, Azie
Gevraagd bedrag: €4.990,- (2.495,- per jaar)
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: AZ-IN-31/R

25 weduwen en gescheiden vrouwen in de leeftijd van 20-35 jaar oud krijgen ieder 5 geitenlammetjes en worden daarmee in staat gesteld om een financieel onafhankelijk bestaan op te bouwen en geld te sparen. Het spaargeld zal op zijn beurt weer gebruikt worden om een nieuwe groep vrouwen op een soortgelijke manier te helpen.

Andhra Pradesh, India

Activiteiten

De organisatie zal verscheidene activiteiten organiseren om de vrouwen op weg te helpen;

  • 2 self helpgroepen worden gevormd. Beide groepen zullen uit de meest ervaren en actieve vrouwen iemand tot ‘leider’ kiezen. Deze groepsleiders zullen onderhandelen wanneer er onenigheden ontstaan en de geiten en het voortbestaan van het project goed in de gaten houden. Ook zullen zij rapport houden bij de organisatie over het verloop van het project, geld inzamelen voor een ‘spaarpot’, en meetings organiseren.
  • De lokale dierenarts zal een training organiseren van 4 dagen waarin ingegaan wordt op de ‘wetenschappelijke methoden’ van het geiten hoeden en de marketing aspecten.
  • De uitvoerende bestuursleden van de organisatie zullen samen met de dierenarts 125 gezonde geitenlammetjes kopen van 3 maanden oud. Deze lammeren zullen verdeeld worden over 25 vrouwen (dus 5 per vrouw). De verzekering zal de eventuele dood van de lammetjes dekken.
  • De dierenarts blijft op vrijwillige basis betrokken bij het project, en zal de gezondheid van de dieren in de gaten houden.
  • Er zullen metingen gehouden worden over de reproductiviteit, om het geitenhouden verder te kunnen verbeteren en het aantal geiten langzaam te laten groeien.
  • Na 6-8 maanden zullen de dan volwassen geiten op de markt verkocht worden voor een veel hogere prijs dan ze aanvankelijk gekocht waren. Bijvoorbeeld; de lammetjes van 3 kilo kosten rs.1.000,-. De volwassen geiten van 15-20 kilo kosten rs. 5.000,-.
  • Iedere vrouw zal iedere maand rs. 300,- op de lokale bank storten voor de spaarpot. Na een jaar zullen de volledige spaarkosten – bestaande uit de rente, de contributies van de leden, en donaties van lokale filantropische mensen – gebruikt worden voor een nieuwe vrouwen groep voor eenzelfde project. Er is dus sprake van een roulerend fonds.

 

Het project zal zichzelf op de volgende wijze in stand houden;

De 25 vrouwen ontvangen elk 5 lammeren van 3-4 maanden oud. Een eenjarige geit krijgt meestal één of twee lammeren. Bij een oudere geit is de geboorte van een tweeling normaal. Vanaf haar tweede levensjaar werpt een geit 2x per jaar.
Op deze wijze zullen de vrouwen per volwassen geit ieder jaar ongeveer 4 nieuwe lammetjes krijgen (behalve in het 1e jaar). Deze zullen zij gedurende een jaar grootbrengen en daarna verkopen op de markt. Vijf geiten zullen telkens worden aangehouden als basiskudde. Vanaf het 2e jaar houden de vrouwen er een vast inkomen aan over, en verdienen ze voldoende om hun lening terug te betalen. Hiermee kan een nieuwe groep vrouwen van start gaan.
De vrouwen zullen de winst van de verkochte geiten ook gebruiken om nieuwe geiten aan te schaffen. Zodoende word de continuïteit van het project gewaarborgd.
Volgens de organisatie is er een goede afzetmarkt, bestaande uit een vleesmarkt, een leermarkt en een markt voor geitenmelk.

Achtergrond

De sociale positie van weduwen in India is zeer slecht. Zij worden op vele facetten binnen de gemeenschap uitgesloten en vallen vaak ten prooi aan seksuele intimidaties. Daarbij is het, in het specifiek voor deze vrouwen, een dagelijkse strijd om rond te komen. Veelal werkzaam op het land, worden zij vaak volledig uitgebuit. Als een gevolg van de lage inkomsten zijn zij vaak genoodzaakt om geld te lenen van hun landheren. De afhankelijkheidspositie wordt hiermee in stand gehouden.

Vanuit de wens deze vicieuze cyclus te doorbreken en een (financieel) onafhankelijk bestaan op te bouwen, hebben een aantal vrouwen de organisatie benaderd met hun hulpvraag. De vrouwen hebben zelf aangegeven graag geiten te willen hoeden. Zij hebben hier al ervaring mee aangezien zij ook vaak geiten hoedden voor hun landheren. Nu willen zij deze werkzaamheden echter graag zelfstandig voortzetten, los van enige afhankelijkheidsrelatie.

Aanvrager

Naam: Women Development Welfare Society (WDWS)

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Totaalbedrag €4.490,- te besteden aan onder andere:

125 lammeren: €3.620,-
Verzekeringskosten: €215,-
Busvervoer lammeren: €130,-
4 dagen training voor de vrouwen: €105,-
Extra kosten voor een 2e jaar: €570,-

Eigen bedrage: Het salaris van de coördinator en vervoer lammeren: €710,-

Gevraagd bedrag: €4.490,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit vrije gelden.