Beschrijving

Het project richt zich op 50 vrouwen afkomstig uit één van de lagere castes in India, de Arunthathiar kaste. Mensen uit deze kaste richten zich voornamelijk op het maken van bamboe manden voor gebruik in de landbouw. Het is hun voornaamste inkomstenbron. In het algemeen geldt dat voor de productie van deze manden relatief veel bamboe nodig is, terwijl de verkoopprijs laag is. Daarom leren de vrouwen de technieken voor het produceren van diverse bamboeproducten met een goede marktwaarde. Zij zullen hierdoor een hoger inkomen genereren.

Geld nodig voor:

Trainer, materialen voor een jaar, gereedschap, reiskosten

Waar: 10 dorpen in Thiruvannamalai district, Tamilnadu, India, Azië
Gesponsord bedrag: €1.725,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-32/E 

50 jonge vrouwen die behoren tot de Arunthathiar-kaste, één van de lagere kastes in India, leren de technieken voor het produceren van diverse bamboeproducten met een goede marktwaarde.Met de nieuwe technieken die door de 50 vrouwen geleerd worden tijdens de training zullen zij nieuwe gewilde bamboeproducten kunnen produceren, i.p.v. de huidige bamboemanden voor de landbouw. Hiermee zullen ze een hoger inkomen kunnen generen.

Tamilnadu, India

Activiteiten

Er zal een projectcomité worden gevormd samen met vertegenwoordigers van de vrouwen. Het comité zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van het project. Na afloop zal een eindrapport, inclusief financieel rapport, aan Melania worden gezonden.

Omdat de vrouwen al bamboeproducten kunnen maken, kan de benodigde training worden beperkt tot een duur van 6 maanden. Dit is een fulltime training, omdat het maken van deze kwalitatief hoogstaande producten veel vaardigheid vereist. De 50 vrouwen zullen verdeeld worden in twee groepen van 25 vrouwen voor het volgen van de training. Elk half jaar zullen dus 25 vrouwen worden getraind.

Daarnaast wordt hen geleerd hoe ze de bamboe beter kunnen preserveren. Verder zullen deze vrouwen ook een korte cursus volgen over marketing en simpele boekhoudkundige procedures, en maandelijks een educatieprogramma op het gebied van gezondheid volgen.

Elke groep van 25 vrouwen zal een self-help-group oprichten, om zowel de productie als de verkoop groepsgewijs te verrichten. De vrouwen zullen om beurten zorg dragen voor de inkoop van de benodigde bamboe, het gereedschap en andere benodigde materialen.

De vrouwen zullen tijdens de training onder andere de volgende producten leren maken:

capture

Achtergrond

Het project richt zich op 50 vrouwen afkomstig uit één van de lagere castes in India, de Arunthathiar kaste. Mensen uit deze kaste richten zich voornamelijk op het maken van bamboe manden voor gebruik in de landbouw. Het is hun voornaamste inkomstenbron. In het algemeen geldt dat voor de productie van deze manden relatief veel bamboe nodig is, terwijl de verkoopprijs laag is. Bovendien is er steeds minder vraag naar deze bamboemanden, vanwege het steeds vochtigere klimaat door het toenemende regenseizoen en de opkomst van plastic. Daarom is in samenwerking met de vertegenwoordigers van de vrouwen, het huidige project opgezet.

De vrouwen hebben van kleins af aan geleerd om te werken met bamboe. Zij willen graag hun kennis en vaardigheden uitbreiden, zodat zij nieuwe soorten producten kunnen maken die minder bamboe verbruiken en tegen hogere prijzen verkocht kunnen worden. Er is een haalbaarheidsstudie gedaan door de NGO met behulp van vertegenwoordigers van de vrouwengroep, en hieruit blijkt dat er voldoende vraag is naar dit soort ‘fancy’ producten.

Aanvrager

Naam: Rural and Urban Women’s Welfare Organization (RUWWO)

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Totale begroting €2.135,- te besteden aan onder andere:

Trainingskosten: €800,-
Materialen: €800,-
Gereedschap: €200,-
Reiskosten: €70,-

Eigen bedrage: 10% door NGO en 5% door vrouwen zelf €410,-

Gesponsord bedrag: €1.725,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door KVG Gewest Zaanland