Beschrijving

Tijdens dit project worden 43 alleenstaande en kansarme vrouwen met hiv/aids getraind in het verwerken van vis.

In het dorp Kanara, waar de organisatie is gevestigd, zijn veel vrouwen besmet met hiv of aids. Veel vrouwen zijn weduwe doordat hun man al is overleden aan aids. Zij blijven met de kinderen achter, maar hebben geen eigen landbouwgrond, geen geld of andere middelen om voor hun familie eten op tafel te krijgen. De kinderen kunnen niet naar school. Deze vrouwen zijn afhankelijk van de kleine klusjes als water of brandhout halen voor rijkere leden in de gemeenschap, voor een klein beetje geld of eten.

Met dit project verdienen de vrouwen een eigen inkomen door visverwerking en worden hierdoor minder afhankelijk van hun omgeving.

Geld nodig voor:

Training in visverwerking

Waar: Kanara, Ntoroko, Uganda, Afrika
Gevraagd bedrag: €1.390,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-47/E

43 Kansarme weduwes die besmet zijn met hiv/aids uit Kanara Village verdienen een eigen inkomen door visverwerking.

Kanara, Ntoroko, Uganda

Activiteiten

Het dorp waar de vrouwen van dit project wonen, ligt aan de rand van Lake Albert. Het is een echt vissersdorp, waar veel vis wordt gevangen, schoongemaakt en verkocht. Door dit project worden 43 vrouwen getraind in visverwerking, en begeleid naar werk bij visbedrijven in de omgeving of geholpen om hun eigen bedrijfje te beginnen.

Er zal een training van 5 dagen worden gegeven, waarbij de vrouwen nauw betrokken zullen zijn inde voorbereiding van de inhoud en de planning van de training. De trainers zijn twee ervaren visverwerkingsexperts van Uganda Fish Fineries uit Kampala. Ze spreken dezelfde taal als de vrouwen in het dorp, wat de training gemakkelijk maakt.

Onderwerpen zijn:

  • Leren herkennen van de verschillende vissoorten, vis verwerking zoals schoonmaken en leeghalen van de vis, verpakken en labelen van de vissen
  • Maken en herstellen van vismateriaal zoals netten, haken etc.
  • Beheersen van vis behandeling zoals zouten, roken, drogen

Na de training zullen de vrouwen een certificaat krijgen, en zullen ze worden gelinkt aan bedrijven in de omgeving waar LAKAWOLHA al contacten mee heeft. Deze bedrijven zitten te springen om opgeleide mensen die aan het werk kunnen.

Ook heeft de organisatie contact met een lokale micro-financieringsbank, zodat de vrouwen die hun eigen bedrijfje willen starten om visproducten te verkopen, een lening hiervoor kunnen krijgen. LAKAWOLHA zal hen hierbij ondersteunen.

 

 

Achtergrond

LAKAWOLHA is opgericht in 2012 door een aantal vrouwen, om iets te doen aan de armoede en problemen van vrouwen die hiv-positief zijn.

In het dorp Kanara, waar de organisatie is gevestigd, zijn veel vrouwen besmet met hiv of aids. Veel vrouwen zijn weduwe doordat hun man al is overleden aan aids. Zij blijven met de kinderen achter, maar hebben geen eigen landbouwgrond, geen geld of andere middelen om voor hun familie eten op tafel te krijgen. De kinderen kunnen niet naar school. Deze vrouwen zijn afhankelijk van de kleine klusjes als water of brandhout halen voor rijkere leden in de gemeenschap, voor een klein beetje geld of eten.

De medicijnen tegen aids die de vrouwen slikken, werken niet goed op een lege maag, waardoor ze ook niet zorgen voor verlichting van de ziekte en symptomen.

Dit alles leidt er toe dat vrouwen risico’s gaan nemen om te overleven, zoals seks in ruil voor geld, kinderarbeid, criminaliteit en drugsgebruik.

Aanvrager

Naam: LAKAWOLHA

Type organisatie: Community-based Organisation

Opbouw van de kosten:

Totale begroting €1.790,- te besteden aan onder andere:

Voorbereiding met deelnemers en trainers: €165,-
Procesplanning met alle betrokken instanties: €80,-
Ontwikkelen van de training: €120,-
Training: €1.100,-
Begeleiding na de training: €160,-

Eigen bedrage: o.a. voorbereiding en begeleiding na de training: €400,-

Gevraagd bedrag: €1.390,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

werkgroep Zuid west Veluwe