Beschrijving

Een duurzame en succesvolle groep van startende onderneemsters worden getraind en begeleid in het produceren van medicijnen en shampoos op natuurlijke basis. Met de verkoop vand eze producten verkrijgen de vrouwen een eigen inkomen, waardoor hun levensstandaard zal verbeteren en zij onafhankelijker worden van hun omgeving.

Geld nodig voor:

Grondstoffen voor productie van medicijnen, Grondstoffen voor productie van shampoos, verpakkingen, opleiding en begeleiding

Waar: Santa Tecla/Comasagua, Canton el Matazano, El Salvador, Latijns Amerika
Gevraagd bedrag: €2.430,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-SV-8/E

Een duurzame en succesvolle groep van 16 startende onderneemsters brengen hun opgedane kennis betreffende de productie van medicijnen en shampoos op natuurlijke basis in praktijk Door het produceren van medicijnen en shampoos op natuurlijke basis, verkrijgen zij een inkomen waarmee de levensstandaard van de families zal verbeteren.

Santa Tecla/Comasagua, Canton el Matazano

Activiteiten

De vrouwen krijgen training in bedrijfsaspecten, en ze worden begeleid bij het werken als groep.Vervolgens brengen ze de kennis betreffende de productie van medicijnen en shampoos op natuurlijke basis in praktijk. Daarbij leren ze efficiënt gebruik te maken van de ter beschikking staande faciliteit. Daarna zal als groep worden gestart met de verkoop van de producten, zodat er structureel inkomen gegenereerd wordt.

Achtergrond

El Salvador is een klein land in Centraal-Amerika. Het land heeft te kampen met een spiraal van armoede en geweld. Het zijn vooral vrouwen die het meest te lijden hebben van de schaarse mogelijkheden om van vaste en voldoende inkomsten te kunnen genieten. De eerste levensbehoeften zoals voedsel voor hun gezin en onderwijs voor hun kinderen kunnen ze niet betalen en zorgen ervoor dat de meeste vrouwen bedrijfjes opzetten die een kleine winst opleveren, net voldoende om in de basisbehoeften te voorzien. Maar deze vrouwen hebben geen toegang tot de noodzakelijke opleiding en economische middelen om hun situatie te verbeteren.

Met dit project willen de vrouwen daar verandering in brengen, door zich te organiseren als micro producenten. Zij hebben al de kennis om de plantaardige producten te maken. De lokale NGO zal de vrouwen begeleiden en de ontwikkeling van zeer uiteenlopende bedrijfsaspecten bevorderen, waaronder boekhouding en management, technische knowhow, en commercialisering.

Verder zullen de vrouwen leren als groep samen te werken. Dit project heeft veel kansen voor succes daar de vrouwen zelf het initiatief genomen hebben om hun krachten te bundelen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Samen staan ze sterk.

Aanvrager

Naam: APROCSAL

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Totaalbedrag van €2.430,- te besteden aan onder andere:

  • Grondstoffen voor productie van medicijnen: €530,-
  • Grondstoffen voor productie van shampoos: €795,-
  • Verpakkingen: €530,-
  • Opleiding/begeleiding: €355,-

Eigen bedrage: Infrastructuur voor de productie

Gesponsord bedrag: €2.430,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project wordt gesponsord vanuit de eigen gelden van Melania.