Beschrijving

40 vrouwen van de Nyakabale Widows group worden getraind in het onderhouden van een varkenshouderij en van moestuinen. Door het extra vlees en de groenten, wordt de honger uitgebannen. Daarnaast verkrijgen de vrouwen door de verkoop van de producten een eigen inkomen. Met dit geld kunnen zij medische rekeningen en het schoolgeld van de kinderen betalen.

Geld nodig voor:

40 varkens en 4 beren, en kiemplanten van groenten

Waar: Kitswamba, Rwenzori, Uganda, Afrika
Gevraagd bedrag: €2.305,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-56/E

40 leden (weduwen) van de Nyakabale Widows group zullen hun eigen moestuin- en varkenshouderij opzetten. Hiermeeverkrijgen de vrouwen een eigen inkomen waardoor zij het schoolgeld van hun kinderen kunnen bekostigen. Daarnaast zijn zij in staat beter voedsel te verkrijgen, hetgeen honger uitbant.

Kitswamba, Uganda

Activiteiten

De geselecteerde vrouwen komen maandelijkse bij elkaar om de voortgang van hun bedrijf te bespreken. Zij overleggen ook wie de volgende groep van vrouwen is die een varken kunnen verkrijgen. Zij moeten in staat zijn een verblijfplaats voor de varkens te maken. Alle groepsleden zijn getuigen van de overdracht van de biggetjes naar andere vrouwen.

Het project wordt door de groepsleden gemonitord: wordt een varken niet goed onderhouden dan hebben de leden het recht het varken weg te halen en het bij iemand anders onder te brengen.Het vlees en de extra biggen zullen verkocht worden in de lokale gemeenschap.

De uitvoerend leden zullen bijeenkomsten bijwonen over landbouw die door de regering georganiseerd worden, om zo de standaard steeds te verbeteren. en zij zullen hun kennis weer doorgeven. Er zal worden gerapporteerd naar de donor en Caritas Kasese

Achtergrond

Er zijn in dit gebied veel weduwen en alleenstaande vrouwen doordat een deel van mannen is omgekomen bij het stropen in de Wildparken, en de andere nog vitale mannen veelal in het leger zijn opgenomen. De vrouwen moeten echt sappelen om aan een inkomen te komen. Zij hebben vaak maar een maaltijd per dag en kunnen medische rekeningen vaak niet betalen. Hun kinderen moeten vaak vroegtijdig de school verlaten omdat er geen geld is. Daarom hebben de vrouwen zich gebundeld om zo de armoede het hoofd te kunnen bieden. Zij hebben dus zelf het project geïnitieerd. De groep is dus al geformeerd en wordt ondersteund door Caritas Kasese- Women’s Desk.

Er is een markt voor het houden van varkens, want zij wonen dicht bij de Wildparken en daar zijn hotels die veel varkensvlees in hun keuken verwerken. Zij moeten het vlees nu van veel verder weg halen.

De vrouwen wonen in de bergen van de Rwenzori en hebben een prima klimaat en vruchtbare grond. Dat is zeer positief voor de verbouw van de groenten. Iets dat ook positief voor de varkens is. Door gebrek aan kapitaal kunnen ze zonder hulp hun bedrijfjes niet starten.

Met het houden van de varkens willen ze ook een revolving fonds opstarten.

Aanvrager

Naam: Nyakabale Widows Group

Type organisatie: Associatie

Opbouw van de kosten:

Totale begroting €2.465,- te besteden aan onder andere:

40 varkens: €1.600,-
4 beren: €400,-
Kiemplanten van groenten als kolen, penen, aubergines, uien: €215,-

Eigen bedrage: Spaargeld: €160,-

Gesponsord bedrag: €2.305,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Gesponsord met behulp van het legaat van Mevr. Rinnie van der Donk.