Beschrijving

24 vrouwen zetten een spaarsysteem op, door middel van sieradenproductie en pluimveehouderij. Zij worden in hun kennis bijgespijkerd en kunnen zo hun productie voortzetten. Met deze activiteiten zullen zij voldoende inkomen genereren om hun gezin te onderhouden. De vrouwen kunnen in eigen levensonderhoud voorzien door de verkoop van handgemaakte producten en kippeneieren.

Geld nodig voor:

Aanschaf 1.500 kippen, voer en vaccin-kits, en materialen voor de productie van sieraden

Waar: Hoima, Kigaragara/Kahora, Uganda, Afrika
Gevraagd bedrag: €2.405,- (per jaar €1.202,50)
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: AF-UG-57/R   

24 vrouwen zetten een spaarsysteem op, door middel van sieradenproductie en pluimveehouderij. Zij worden in hun kennis bijgespijkerd en kunnen zo hun productie voortzetten. Met deze activiteiten zullen zij voldoende inkomen genereren om hun gezin te onderhouden. De vrouwen kunnen in eigen levensonderhoud voorzien door de verkoop van handgemaakte producten en kippeneieren.

Hoima, Kigaragara/Kahora

Activiteiten

De volgende activiteiten zullen specifiek worden uitgevoerd:

  1. Het trainen van nieuwe vaardigheden in handwerk, zodat leden nieuwe producten op de markt kunnen brengen die concurrentwaardig zijn. Dit zal ’s middags plaatsvinden van 14.00 tot 17.00 uur gedurende vier maanden. Vrouwen van Caritas Hoima zullen de groep trainen. De groep zal zelf zorgen voor lunch en vervoer. De vrouwen krijgen een rol met weefmateriaal, verf, etc.
  2. Het houden van dieren (kippen). Hierin krijgen de vrouwen een tweedaagse training. Elke vrouw ontvangt 62 kippen en er worden 24 hokken gebouwd/gerenoveerd.

De vrouwen zullen hun producten verkopen op de markt in Hoima, daar is vraag naar eieren en sieraden.

De groep is momenteel al actief met bewustwordingsactiviteiten over HIV/aids (preventie en stigma) en bewustwordingsactiviteiten over het naar school gaan van hun kinderen.

Achtergrond

Mukama Murungi Women’s Group is opgericht in 2005 door 24 leden. De meerderheid van de leden zijn volwassen vrouwen die basisonderwijs hebben gevolgd maar geen werk kunnen vinden. Anderen zijn weduwe en hebben grote families waar ze voor moeten zorgen. De vrouwen worden geselecteerd op basis van hun bereidheid en inzet.

Het gebied waren ze wonen, wordt hevig getroffen door werkeloosheid, wat leidt tot armoede, analfabetisme, tienermoederschap en ziekten als HIV/aids. Er zijn gelukkig ook positieve ontwikkelingen: in het gebied ontstaan de laatste tijd meer economische activiteiten. Mukama Muringi Women’s Group wil hieraan bijdragen en een voorbeeld zijn in de gemeenschap. De leden zijn zelf niet in staat om een bedrijfje op te starten, aangezien ze daar de financiële middelen niet voor hebben. Financiële steun zorgt voor een betere levensstandaard, vak-training en een betere huishouding.

De leden zijn al betrokken bij het maken van handwerk en het houden van vee, maar missen een goede training. Ze doen bewust beide zaken, omdat ze aan het houden van vee geen dagtaak kwijt zijn. Zo benutten ze hun tijd zo optimaal en effectief mogelijk. De groep komt twee keer per maand bij een lid samen en bespreekt de huidhouding en stand van zaken (soort bewustwordingsactiviteiten over onderwijs, HIV/aids, leiderschap en sparen). Financiële steun van Melania zal de leden verder in staat stellen hun activiteiten effectiever uit te kunnen voeren en een spaar- en krediet systeem op te stellen.

Ondanks dat de vrouwen zich al bezig houden met de kippenhouderij, moet hun kennis worden bijgespijkerd, en bovendien moeten zij de juiste handvatten krijgen om hun werk te optimaliseren. De markt verandert en het is belangrijk dat de vrouwen daarop inspelen en voorop blijven lopen in de markt.

Het project werkt samen met lokale autoriteiten in bestaande structuren zoals de voorzitter van de lokale gemeenschap en technische teams. Het team zal een spaar en kredietschema opstellen om leden te helpen met sparen en hun inkomen te vergroten. Nu spaart elk lid per maand 10.000 Ugandese shilling en betaalt 2.000 Ugandese shilling aan een zogenaamd welfare fund.

Na financiële bijdrage zal de groep doorgaan met het maken en verkopen van sieraden. Door hun spaarsysteem is dit duurzaam te realiseren. Hetzelfde voor het houden van kippen. Omdat de kippen er dan al zijn, kunnen ze bouwen op de opbrengsten van de eieren.

Na afloop van financiering zal de vrouwengroep foto’s sturen en een rapportage. Omdat de vrouwen een actief netwerk hebben, bijvoorbeeld door de kerk, brengen ze hun kennis over op andere vrouwen.

Aanvrager

Naam: Mukama Murung Women Group                                                                                          

Type organisatie: Associatie

Opbouw van de kosten:

Totale begroting €2.405,- te besteden aan onder andere:

Renovatie 24 kippenhokken: €350,-
Aanschaf 1.500 kippen en transport: €795,-
(Startup) voer en 24 vaccin kits: €425,-
Rollen voor het weven: €635,-
Kralen in verschillende kleuren en maten: €265,-
Palmbladeren en kleurstoffen: €80,-
Transport voor behandeling/medicatie: €50,-

Eigen bijdrage: Renovatie 24 kippenhokken, palmbladeren en kleurstoffen, transport voor behandeling/medicatie: €480,-

Gesponsord bedrag: €2.405,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door KVG Houten en het  RKSCI.