Beschrijving

Ruim 300 gezinnen in in Mkonoo village, Tanzania zijn bij dit project aangesloten. Zij hebben geld nodig voor het opbouwen van een permanen schoon drinkwater systeem. Er zullen 4 gemeenschappelijke ondiepe putten worden opgricht en 2 water kiosken die ook als een bron van inkomsten zullen dienen.

Geld nodig voor:
Het materiaal voor het opbouwen van 4 ondiepe waterputten en 2 waterkiosken

Waar: Tanzania
Gevraagd bedrag: €3.740,-
Looptijd: 2 jaar (gevraagd bedrag per jaar €1.870)
Projectnummer: AF-TZ-4/R

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

De doelgroep zal een rol spelen in het mobiliseren van het land waar de bronnen en de kiosken komen. Zij levert ook arbeid om het project voor elkaar te krijgen. Zij zal de kiosken bevrouwen en van het opgehaalde geld ook een deel reserveren voor onderhoud. Mategemeo Women Association zal de vrouwen helpen bij de opbouw van de bronnen en de kiosken, en ondersteunen bij het onderhoud. Verder ondersteunen zij hen bij het verwerven van klanten uit het dorp.

De leden zelf betalen ook voor het water dat ze verbruiken. Met deze inkomsten kan men zorgen voor het onderhoud, de reparatie en de administratie van de bronnen en kiosken.

Het project wordt gemonitord en geëvalueerd.

Land voor het project is aanwezig evenals arbeiders die het materiaal kunnen sjouwen en andere activiteiten voor het project kunnen verrichten.

Achtergrond

Het Arusha gebied waarin Mkonoo village ligt, is een zeer droog gebied gedurende het hele jaar, want het regent er weinig. De mensen verbouwen hier voornamelijk gewassen die weinig water nodig hebben, zoals gierst, sorghum, cassave en zoete aardappelen. Enkelen houden beesten.
Er is een watertekort omdat het niet vaak regent. Daarom moeten de mensen lange afstanden lopen om water te halen. De gemiddelde tijd om water te halen is 1-3 uur en het wordt voornamelijk door vrouwen of kinderen gedaan. De conditie van het water is niet goed. Het is veelal vervuild en besmet, maar moet ook als drinkwater worden gebruikt.
Daarom wil men bronnen aanleggen om het dorp van schoon water te kunnen voorzien. Het water zal tegen een kleine vergoeding gedistribueerd worden via kiosken.

Aanvrager

Naam: Mategemeo Women Association

Type organisatie: Associatie

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Werkgroep Zuid West Veluwe € 2.740,-
R.C. Church of our Saviour € 1.000,-

 

Opbouw van de kosten:

Totale begroting €4.735,-, te besteden aan onder andere:

Stenen: €380,-
Cement: €145,-
Hard cores: €455,-
Zand: €475,-
Ballast: €475,-
Gaas: €18,-
Bouwmateriaal waterkiosken: €245,-
Waterpijpen en kranen: €1.120,-

Eigen bijdrage: €995,- Administratieve kosten

Gevraagd bedrag: €3.740,-