Beschrijving

Dit project helpt 30 families om meer producten te verbouwen in hun familietuin. De oogst van de 10 boerinnen die in het dorpje Nahuizalco wonen met 49.000 zullen verbeteren. Daarnaast omzeilen zij de dure tussenpersonen op deze manier doordat ze hun producten direct zelf kunnen verkopen.

Geld nodig voor: irrigatiesysteem, erfpacht grond, zaden, wormen, mest.

Waar: Latijns Amerika, El Salvador, Departamento de Sonsonate, Cantón Pushtan, Municipio de Nahuizalco.
Gevraagd bedrag: €3.090,
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer:  LA-SV-10/E

sonsonate, el salvador

Activiteiten

  • De installatie van een watertank
  • Installatie van een aangepast druppelsysteem (doelgericht en bewateren van de gewassen/de landbouwgronden
  • Workshops/sessies in landbouwtechnieken, de productie van natuurlijke compost (rode wormen), administratie en handel

Maand 1: aankoop materialen – grondstoffen

Maand 2 tot en met 6: installatie watertank-irrigatiekanaal en aanplanten/inzaaien

Vanaf maand 7: oogst en verkoop

Achtergrond

Nahuizalco is een dorp met 49.000 inwoners. 70% van de inwoners houdt zich bezig met kleinschalige landbouw. Het is een gebied met een lage opleidingsgraad (60% van de bevolking heeft alleen de lagere school afgemaakt). De inwoners van dit dorp kampen met moeilijkheden om zich economisch te ontwikkelen, vooral vrouwen. De meeste boeren en boerinnen bezitten geen eigen grond en daardoor moeten ze investeren in de huur van de landbouwgrond. Een ander probleem is dat ze, door onvoldoende kennis, gebruik maken van ongeschikte teelttechnieken. Daardoor is de opbrengst laag en van slechte kwaliteit. Bovendien is er weinig bekend over het gebruik van chemicaliën en veiligheidsnormen.

De kleine boeren hebben geen toegang tot bankkredieten. Daarnaast zijn ze voor de verkoop van hun gewassen afhankelijk van tussenpersonen die hoge tarieven in rekening brengen voor hun diensten. De producten die de tussenpersoon niet verkoopt, brengt hij terug aan de boer, waardoor zij grote verliezen lijden.

Het is om deze reden dat dit project een groep van 10 inheemse boerinnen wil ondersteunen met het leren van nieuwe en aangepaste landbouwtechnieken (op basis van een agro-ecologische benadering), zodat deze inheemse Nahuatl boerinnen en hun families de kwaliteit van hun gewassen verbeteren en de kwantiteit van de oogst verhogen. Deze boerinnen zullen op een gehuurd landbouwterrein, genoemd Casa Maya, hun gewassen verbouwen.

Daarnaast zullen 30 gezinnen familietuinen creëren voor kleine gewassen zoals tomaten, radijs, komkommer en aromatische kruiden (25m2 -100m2 per familie).

De 30 families zullen getraind worden door lessen op demonstratieve percelen in eigendom van de NGO Circulo Solidario.

Aanvrager

Naam: Fundación Círculo Solidario de El Salvador
Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Totale begroting €3.090,- te besteden aan onder andere:
Zaden €910,-
Wormen €455,-
Organische mest €455,-
Watertank €275,-
Irrigatiesysteem €275,-
Training en begeleiding €365,-
Erfpacht grond €815,-

Eigen bijdrage: Erfpacht grond €815,-

Gevraagd bedrag: €3.090,-

Nog te financieren € 1.840,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project wordt gefinancierd door een sponsoring door Vrouwen voor Vrede € 1250,-. en de overige reserves van Melania.