Mevrouw C.H.M. (Toos) Groenewegen-Duijvestijn te ’s-Gravenzande is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd!

Mevrouw Groenewegen vanaf 1980 contactpersoon voor het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG), Kring West van de Melania Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking. Van 1983 tot 1991 heeft zij de functie van secretaris en penningsmeester vervuld bij KVG afd. Naaldwijk.

Van 1992 tot 2000 was mevrouw Groenewegen secretaris van het KVG, provincie Zuid-Holland en vanaf 2008 voorzitter van de afdeling Kring West. Van 1998 tot 2009 is betrokkene veelzijdig vrijwilliger bij het Westlands Museum en vanaf 2014 is zij actief als lid van EvenementenCommissie van Probus Vrouwen Westland.

Melania is trots!