Beschrijving

De vrouwengroep in El Yalú wil met het huidige project aan 35 vrouwen de kans bieden om oftewel deel te nemen aan alfabetisering, oftewel een vervolgopleiding te volgen. Daarbij krijgen 10 vrouwelijke adolescenten gedurende twee jaar financiële ondersteuning om een middelbare schoolopleiding af te maken, en nemen 25 analfabete volwassen moeders deel aan alfabetisering.

Geld wordt gebruikt voor:

Alfabetiseringsbijeenkomsten

Waar: Latijns Amerika, Guatemala, Sumpango, Sacatepéquez, Aldea El Yalú

Gesponsord bedrag: €3.130
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer:  LA-GT-6E

Sumpango, Sacatepéquez Aldea El Yalú

Activiteiten

De moeders die leren lezen en schrijven, vergroten hun kansen om een eigen inkomen te genereren. Bovendien krijgen ze meer zelfvertrouwen, wat helpt om uit hun isolement te komen.

Wanneer de adolescente vrouwen hun middelbare school af kunnen maken, wordt uithuwelijking op jonge leeftijd voorkomen, zijn deze vrouwen in staat om werk te vinden, en sterker te staan in hun rechten. Bovendien zullen zij weer een voorbeeld vormen voor vrouwen en andere meisjes in hun omgeving, om ook te vechten voor toegang tot scholing.

De schoolopleidingen worden gerealiseerd door een team van ODHAG (het Mensenrechtenkantoor van het Aartsbisdom van Guatemala), in samenwerking met de basisschool uit de regio.

De vrouwengroep en het personeel van de scholingscentra zijn verantwoordelijk voor de monitoring van het project en de begeleiding van de families van de adolescente meisjes gedurende het hele project.

Achtergrond

Het dorp El Yalú ligt in de gemeente Sumpagno, op ongeveer 15 km van de hoofdstad stad Antigua Guatemala van het departement Sacatepéquez. De gemeente omvat 19 bevolkingscentra, 8 dorpen, 10 gehuchten en de stad, met een bevolking van ruim 38.000 inwoners, een geboortecijfer van 18% en een criminaliteit van 2,44%. De bevolkingsdichtheid is 969 bewoners per km2.

De voornaamste inkomensbron ligt in de landbouw. Tijdens het droge seizoen trekken de mensen naar de kust om in de suikerfabrieken te werken. De bevolking, grotendeels Maya Kakchiquel, leeft in extreme armoede en sociaal-economische ongelijkheid. Het opleidingsniveau is laag. Vooral kinderen, jongeren en vrouwen zijn hier de dupe van. Zij gaan gebukt onder geweld, onderdrukking en discriminatie.

Veel vaders op het platteland zien de vrouw als een kostenpost die niets inbrengt in het familie-inkomen. Daarom is het uithuwelijken van hun adolescente dochters de gemakkelijkste optie. In 2015 werden in El Yalú 12 huwelijken werden voltrokken met vrouwen van 16 tot 20 jaar met een man die 25 jaar ouder is. In de meeste gevallen stoppen deze jongeren met hun opleiding, hebben geen toegang tot de arbeidsmarkt en kunnen geen beslissingen nemen over hun seksuele leven of aantallen kinderen dat ze baren.

Verder wordt schooldeelname van meisjes niet gestimuleerd. Hoewel er in het dorp een basisschool is, staat er maar 1 meisje op elke 6 jongens ingeschreven. Het resultaat is dat van de volwassen vrouwen slechts 42% de basisschool heeft gevolgd. En geen enkele volwassen vrouw heeft een vervolgopleiding.

Aanvrager

Naam: Grupo de mujeres “Amigas de la Paz Sumpagno” Promotoras de Derechos Humanos con el apoyo de ODHAG                                                                                       Type organisatie: Vrouwenorganisatie

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door de Dominicuskerk zij dragen € 2400 bij. (Deze gelden komen uit de collecte, hun wereldwinkel en een legaat.)

 

Opbouw van de kosten:

Totale begroting €3.130,- te besteden aan onder andere:

Training en schoolgeld: €2.445
16 alfabetiseringsbijeenkomst: €1.025
Administratie/begeleiding €305

Eigen bijdrage: €1.025

Gevraagd bedrag: €3.130,-