Beschrijving

De dertien vrouwen van dit project wonen in een rurale streek van de gemeente Santiago Nonualco. De situatie in El Salvador is niet rooskleurig: armoede, werkloosheid en bendegeweld vieren hoogtij. Voor vrouwen is het nog eens dubbel zo moeilijk om in deze context een menswaardig inkomen te verwerven, omdat zij weinig kansen hebben een opleiding te volgen. Dit project wil ondersteuning bieden aan een groep van 13 initiatiefrijke vrouwen van het diocees van Zacatecoluca, zodat ze in staat worden gesteld hun inkomenssituatie te verbeteren.

De leeftijd van deze vrouwen is tussen 30 en 44 jaar oud. De meesten zijn alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen. Enkelen zorgen ook voor hun bejaarde ouders in huis. De vrouwen hebben geen vast inkomen: zij werken als dienstmeisje, wassen kleren voor derden, of verkopen eten op straat of zelfgemaakte kleren. Hun inkomen is echter onvoldoende en bovendien onzeker.

De groep vrouwen heeft het initiatief genomen om als coöperatie samen te werken met hulp en begeleiding van de NGO Cofoa. Zij zullen deelnemen aan trainingen om shampoo, zeep en crèmes te produceren voor de verkoop.  Door de verkoop van de door hen gemaakte producten verbeteren de inkomsten en levensomstandigheden van de vrouwen en hun families. Naast het genereren van inkomsten voor de eigen leden, creëren ze ook werkgelegenheid voor andere arme vrouwen, omdat zij de producten kunnen verkopen en een percentage van de winst kunnen houden.

Geld nodig voor:
 • Grondstoffen
 • Training:
 • Gereedschappen tbc de productie:
 • Transport lokaal en maaltijden voor de vrouwen en begeleiders.

Waar: Canton Santa Teresa, Municipio de Santiago Nonualco, La Paz, El Slavador
Gevraagd bedrag: € 3.230,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-SV-11E

13 goed getrainde onderneemsters verwerven een stabiel inkomen
Daarmee verbeteren zij de economische situatie en levensomstandigheden van zichzelf en hun families.

Canton Santa Teresa, Municipio de Santiago Nonualco, La Paz.

Activiteiten

 • 6 Workshops op het gebied van fabricage, higiene en sanitatie bij het productieproces
 • 4 sessies over identificatie en goed gebruik van natuurlijke grondstoffen
 • 18 praktische workshops over productie van shampo, zeep en andere lichaamsverzorgingsproducten op basis van natuurlijke grondstoffen
 • Training over productiekosten en boekhouding, inclusief praktijkbegeleiding
 • Aanschaf van grondstoffen zoals glycerine, plantaardige kleurstoffen, vitamine E, alcohol, amandelolie, bijenwas en etherische olie
 • Aanschaf van gereedschap voor de productie zoals gietvormen, gieters, kratten, potten, schalen, planken, blenders, flesjes, potjes
 • Transversaal in alle sessies zal met de vrouwen gewerkt worden aan hun eigenwaarde en weerbaarheid als vrouw

Aanvrager

Naam: Cooperativa de Mujeres Santa Teresa, leden van de parrochie Santa Teresa

Type organisatie: Coöperatie

Opbouw van de kosten:

Totale begroting €3.470,- te besteden onder andere aan:

Grondstoffen € 765,-
Training € 1.530,-
Gereedschap € 620,-
Transport, lokaal en maaltijden voor deelnemende vrouwen en begeleiders € 240,-

Eigen bedrage: € 240,- (transport en maaltijden)

gesponsord bedrag: € 3.230,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project wordt gesponsord vanuit de eigen gelden van Melania.