Een aantal weken terug was Nenita la Rose, voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad op bezoek bij Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking. Mooie terugblik op onze ontmoeting!

Stichting Melania, voor en door Sterke Vrouwen

(door Nenita La Rose -via Linkedin- 7 dec. 2017)

Achter de voordeur van het Cordaid kantoor in Den Haag gaat een bijzonder lid van de Nederlandse Vrouwen Raad schuil. Daar bijkt een vrouwenorganisatie in te huizen met een respectabele leeftijd én een indrukwekkende historie. Ik ontmoette er op 16 november jongstleden Erica van Engel, de voorzitter van Stichting Melania.

“Stichting Melania zet zich als ontwikkelingsorganisatie al meer dan 95 jaar in voor het verbeteren van de economische positie van vrouwen in Africa, Azië en Latijns-Amerika.”, vertelt Erica. “Het bijzondere van Melania is dat groepen vrouwen in Nederland zich al tientallen jaren sterk maken voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Ik zie het als een uitdaging om Melania mee te laten te bewegen met de ontwikkelingen binnen de sectoren van internationale samenwerking en goede doelen.”

“Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking is opgericht in 1921 en heeft haar wortels in het Katholieke missiewerk in voormalig Nederlands Indië, met als doel de verheffing van vrouwen,” aldus Erica. “De naam ‘Melania’ is ontleend aan de Heilige Melania de Jongere, die inspireert tot economische zelfstandigheid!” Rond het jaar 2000 steunden er nog zo’n 100 vrouwengroepen in Nederland het werk van Stichting Melania met opbrengsten uit collectes en handenarbeid. Ook werd er geld opgehaald met de verkoop van tweedehands kleding. “Maar,” constateerde Erica bij haar aantreden als voorzitter in februari 2017: “De groep actieve vrouwen is nu sterk afgenomen, deels door vergrijzing en deels door onze veranderende samenleving. Er zijn nu nog maar 14 groepen actief en nu rijst de vraag over ons bestaansrecht in deze vorm. Punniken en kienen zijn niet meer sexy in deze tijd.”

Erica realiseert zich dat een nieuwe benadering nodig is. Uitgangspunt blijft volgens Erica wel: “Help vrouwen die wereldwijd aan de onderkant van de samenleving staan, zichzelf te helpen. Wij willen op deze manier de internationale betrokkenheid tussen vrouwen onderling vergroten. Daarom is het ook belangrijk dat er rechtstreeks contact plaatsvindt tussen de vrouwen ‘hier en daar’.” De vrouwen ‘daar’ zoeken doorgaans op eigen initiatief met een projectvoorstel contact met Melania voor financiële steun. Hierdoor ziet Stichting Melania dat de projecten aansluiten op de lokale behoeften en dat zij duurzaam zijn. “Als vrouwen in ontwikkelingslanden meer eigen inkomen hebben,” zegt Erica, “neemt hun zelfvertrouwen toe en kunnen zij opkomen voor hun rechten en voor hun kinderen, in de lokale gemeenschappen waar zij wonen.”

Als lid van de Nederlandse Vrouwen Raad, ziet Erica van Engel goede mogelijkheden tot verbinding van de Melania doelstellingen met de overige NVR leden. Erica’s krachtige drijfveer is om haar kennis, ervaring en netwerken in te zetten om Stichting Melania, samen met een netwerk van sterke vrouwen, naar het 100-jarig bestaan te leiden.

Klik hier voor een link naar origineel artikel