Met trots presenteren we hierbij het jaarverslag 2017. Het was een bewogen jaar. Door de forse afname van onze inkomsten, hebben we even pas op de plaats gemaakt en nieuw beleid geformuleerd om Melania voor te bereiden op de toekomst. Desalniettemin heeft de financiering van projecten wel doorgang gevonden, en hebben we 42 mooi projecten ondersteund. Alles hierover in ons jaarverslag. We wensen u veel leesplezier.