Beschrijving

Vrouwen in Kenia met HIV/Aids hebben het niet makkelijk. Wij willen vrouwen uit achterstandswijken helpen om meer inkomen te genereren door een eigen bedrijf te starten als naaister. Hierdoor neemt armoede af, gaan meer kinderen naar school, zijn gezinnen beter gevoed en gezonder.

Geld nodig voor:

Onze bijdrage is nodig voor een training van twintig vrouwen in naaien en ondernemerschap. Voor beide onderwerpen krijgen de vrouwen een certificaat. Na die periode worden vrouwen gestimuleerd hun eigen bedrijfje op te zetten. Hiervoor krijgen ze een naaimachine.

Waar: Kenia
Gevraagd bedrag: € 1.650
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-19/E

Doel:

De coöperatie Kar Geno (Hope Designers) heeft de capaciteit om een situatie te creëren waarin vrouwen met HIV/Aids en arme vrouwen uit de slums een beter bestaan kunnen opbouwen.

Doelgroep:

20 Vrouwen met HIV/Aids en arme vrouwen uit de slums.

 

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

Een training van 12 maanden voor 20 vrouwen in naaien en ondernemerschap. Voor beide onderwerpen krijgen de vrouwen een certificaat. Na die periode worden vrouwen gestimuleerd hun eigen bedrijfje op te zetten. Hiervoor krijgen ze een naaimachine.

Als ondersteuning voor het trainingsprogramma is

-vervanging en aanvulling van machines (10 standaardmachines) en materialen nodig

-wordt training gegeven in het opzetten en managen van een bedrijfje, Gedurende 18 maanden per maand 2 uur. Onderwerpen; hoe een bedrijf op te zetten, hoe te managen, marketing, prijsberekening, administratie, business planning en uitbreiding, maar ook fondsenwerven.

De training wordt samengedaan met een andere organisatie Cherehani Africa (een non profit organisatie met veel ervaring in dit soort trainingen).

-Uitbreiding van het micro financiering- en spaarfonds. Vrouwen leren te sparen van verdiende geld. Door geld in te leggen krijgen ze aandelen (overeenkomstig de hoeveelheid geld dat de inleggen). Elke maand kan geld geleend worden, over lening wordt rente betaald.

Achtergrond

Hope Designers is in 2015 opgericht door de organisatie Kar Geno Asembo met geld van een buitenlandse donor. Doel; Vrouwen zonder werk en meer HIV/Aids leren naaien om in hun onderhoud te voorzien. Het laten zien dat deze vrouwen de capaciteit hebben om economisch zelfstandig te worden via ondernemerschap. Hope Designers maakt handtassen, portemonnees, rugzakken, schorten en shirts van Kitenge (Afrikaanse doeken) materiaal. De kwaliteit van de producten is goed. De organisatie zorgt ervoor dat haar leden een goede prijs krijgen voor hun producten, dat ze verzekerd zijn voor ziekte, er een pensioen is, ziekteverlof en vakantie. Het geld dat overblijft wordt in de organisatie geïnvesteerd. Onderdeel van het programma is het opzetten van coöperaties voor ex-opgeleiden. Elke coöperatie heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Er zijn nu 20 vrouwen lid die 5 werkende handnaaimachines delen (er zijn ook nog 4 niet werkende machines). Deze machines hebben geen zigzag en kunnen geen knoopsgaten maken, daarvoor moet men naar een andere workshop in Kisumu. Daar moet voor betaald worden. 4 Vrouwen hebben het programma verlaten om ze uit Kisumu vertrokken. 4 Anderen zijn in hun plaats gekomen. Vrouwen die weg gaan krijgen een naaimachine betaald uit het spaarprogramma van de coöperaties die Kar Geno opgezet heeft maar velen blijven. Zo werken er nu 20 vrouwen in de workshop. Maar er kunnen 40 vrouwen werken als er meer machines en materiaal is en de ruimte in orde is. Met meer investeringen zou men 220 vrouwen aan werk kunnen helpen. Het project in onlangs naar een goedkopere plaats verhuisd om kosten te sparen (maar dat gebouw is erg krakkemikkig. Zo heeft het geen stenen muren, noch water of elektriciteit). Sinds 5 jaar heeft Kar Geno ook een micro financieringsprogramma dat goed werkt plus een “table-banking” programma (soort spaarsysteem).
Hiernaast houdt Kar Geno met een andere organisatie (Faces Kenya) zich ook bezig met counseling, advies, zorg en behandelingen van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld of HIV/aidspositief.
80% van de mensen in de slum zit in de informele sector waardoor inkomen riskant is. Betaalde banen ontbreken vrijwel. Vrouwen zijn de eersten die zonder inkomen komen te zitten.
Doel van het project; de coöperatie Hope Designers is versterkt, betere materialen, huisvesting en een micro-financieringsfonds zodat het meer vrouwen kan opleiden en ondersteunen bij het vinden van werk en/of opzetten eigen bedrijfje. In 5 jaar groeit het aantal vrouwen van 20 naar 120 en in 10 jaar naar 220.

 

Aanvrager

Kar Geno (Centre of Hope)

Type organisatie:

Community based organisation

Opbouw van de kosten:

Aankoop 10 standaard naaimachines (€ 884)
Training in ondernemerschap – 12 maanden (€ 172)
Micro-financiering en spaarfonds (€ 444)
Beleidingskosten (€150)

Totaal gevraagd bedrag: Beatrice Otieno

 

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

We zoeken nog naar sponsoren!