Een groep vrouwen in Uganda wil door het houden van bijen en de verkoop van honing geld verdienen zodat hun kinderen naar school kunnen.

Het Kasese-district in Uganda is rond 2000 vele malen geterroriseerd door rebellen waardoor huizen en scholen verlaten werden en de ontwikkeling van het gebied op een achterstand heeft gezet. En omdat ouders weinig geld hebben worden de meisjes vaak zonder opleiding jong uitgehuwelijkt. Dit is waarom deze groep is geformeerd om geld te generen voor het schoolgeld van hun kinderen. Dit wil men doen met het houden van bijen

Geld nodig voor:

Onze bijdrage is nodig voor het geven van workshops en de aanschaf van basismaterialen voor bijenhouders.

Waar: Uganda
Gevraagd bedrag: € 2315
Looptijd: één jaar
Projectnummer: AF-UG-66/E

Doel:

30 oudere vrouwen die zorg willen dragen voor het inkomen van kwetsbare jonge meisjes opdat zij onderwijs kunnen volgen

Doelgroep:

30 oudere plattelandsvrouwen die ieder voor meerdere meisjes zorgen

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

  1. Informatie verzamelen van de deelnemende vrouwen om zo te kunnen vaststellen of er door hen enige vooruitgang geboekt wordt.
  2. Een bijeenkomst voor de leden over project om te weten waarover het gaat en kennis te nemen over andere gemeenschapsprogramma’s die door de regering worden uitgevoerd.
  3. Twee trainingen voor alle groepsleden omtrent de technieken van het houden van bijen en het verwerken van de producten.
  4. De plaatsen waar de bijen worden gehouden veilig stellen en prepareren.
  5. Bijenkorven kopen en plaatsen op de geprepareerde plaatsen.
  6. Monitoring van de leden bij hun activiteiten met de bijen en de producten.

 

Achtergrond

Basu Women Rural SACCO is een plattelands spaar en crediet systeem aangenomen door 30 oudere vrouwen die zorg dragen voor wezen en kwetsbare kinderen. Zij sparen kleine geldbedragen die zij lokaal vedienen en lenen het aan elkaar tegen een lage rente

De organisatie bevindt zich in Mahango sub-county in het Kasese district en is een moeilijk te bereiken gebied en zeer heuvelachtig. Koffie wordt er het meest verbouwd. Men heeft er veel last van aardverschuivingen en wateroverlast.

Rond 2000 is het gebied vele  malen geterroriseerd door rebellen waardoor huizen en scholen verlaten werden en de ontwikkeling van het gebied op een achterstand heeft gezet. En omdat ouders weinig geld hebben worden de meisjes vaak zonder opleiding jong uitgehuwelijkt

Dit is waarom deze groep is geformeerd om geld te generen voor het schoolgeld van hun kinderen. Dit wil men doen met het houden van bijen

Het project zal worden geleid door het BASSU team  Er zullen 5 groepen van 6 leden worden gevormd. Elke groep krijgt tien bijenkorven Honing wordt drie keer per jaar geoogst. Elke bijenkorf levert ca 8 kg honing per keer. Dat betekent voor 50 korven 1200 kg per jaar.  De prijs van 1 kg honing is 8,000 USX

De technische support zal worden gezocht  bij Caritas Kasese Women’s desk en de landbouw afdeling

De leden worden aangemoedigd om 30% van hun inkomen in de SACCO te sparen, waaruit ze weer een crediet kunnen krijgen om een handel op te zetten

Aanvrager

BASU women Rural SACCO

Type organisatie:

Associatie

Opbouw van de kosten:

Gegevens van de groepsleden verzamelen (€ 263)
Materiaal voor de workshop en training (€ 199)
50 bijenkorven – Kenya Top bar type (€ 1097)
Speciale kleding, kruiwagens, smokers, emmers om te oogsten, honingzeven (€ 331)
Monitoring, rapportages e.d. (€  215)
Begeleidingskosten Melania (€ 210)

Eigen bedrage: arbeid, voorbereiden van het land waar de bijenkorven komen te staan, de vergaderingen .

Gevraagd bedrag: € 2315

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

We zoeken nog naar sponsoren!