Stichting Melania en Vrouwen van Nu hebben een subsidie van ruim € 36.000 ontvangen voor het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen. De subsidie komt uit het Europese programma Frame Voice Report dat tot doel heeft om het draagvlak voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bevorderen onder Europese burgers.  

Stichting Melania en Vrouwen van Nu richten hun project op duurzaam ontwikkelingsdoel 5: het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. Beide organisaties hebben hier in Nederland een achterban die voornamelijk uit vrouwen van 50+ bestaat. Bij deze achterban leeft vaak nog het beeld dat vrouwen in ontwikkelingslanden een achterstandspositie hebben en  in een slachtofferrol verkeren doordat ze in grote armoede leven. Dat is het beeld dat namelijk jarenlang door de media is geschetst. Frame Voice Report wil dit beeld kantelen en legt juist de nadruk op de andere – positieve – kant van het verhaal, verteld door de mensen in de ontwikkelingslanden zelf.

Met het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen willen Stichting Melania en Vrouwen van Nu laten zien dat vrouwen van 50+ , hier en daar, in staat zijn om het heft in eigen hand te nemen en vaak een krachtige rol spelen binnen hun gezin en gemeenschap. Dit project toont aan dat ondanks de grote verschillen in levensomstandigheden er ook grote overeenkomsten zijn in de positie van de 50+ vrouwen hier in Nederland en die in Afrika. 

In het najaar verschijnen een interviewserie, filmpjes en minidocumentaire die de verhalen van tien vrouwen uit Oost-Afrika en Nederland vertellen in woord en beeld. De kernboodschap is dat vrouwen wereldwijd met hun kracht en persoonlijk leiderschap bijdragen aan een betere wereld te beginnen in hun lokale omgeving. Stichting Melania en Vrouwen van Nu hopen dat er door dit project niet alleen een ander beeld, maar ook meer verbondenheid en betrokkenheid zal ontstaan.

Het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wordt gefinancierd vanuit het Subsidieprogramma Frame Voice Report van de Europese Unie.

Logo frame voice report
Logo european union funded by