In 100 jaar (1919 algemeen vrouwenkiesrecht) hebben vrouwen enorm veel bereikt. Anno 2019 is kiesrecht vanzelfsprekend. De Verenigde Naties richten zich nu met de Sustainable Development Goals op een einde aan de armoede in de wereld in 2030.

Stichting Melania en Vrouwen van Nu werken samen in het internationale project Sterke verhalen van sterke vrouwen wereldwijd. In deze serie ligt de focus op duurzaam ontwikkelingsdoel 5: gendergelijkheid en empowerment van meisjes en vrouwen wereldwijd. Het project brengt de positie van vrouwen van 50+ in Nederland en Kenia in beeld aan de hand van verhalen van sterke vrouwen. Het project is gefinancierd met een bijdrage vanuit Frame Voice Report!, een Europees subsidieprogramma met als doel om de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen onder EU-burgers te vergroten.

Concreet gaat het ons om het recht van vrouwen om zich overal vrij en veilig te bewegen (van #metoo in het westen tot geweld en vervolging in andere delen van de wereld). Vrouwen tonen zich krachtig in hun streven naar gelijkberechtiging en doen dat vanuit ondernemerschap en persoonlijk leiderschap.