Op initiatief van 3 vrijwilligers van Melania gaan 12 vrouwen en een man 
een fietstocht maken door Rwanda. Op deze tocht gaan ze de 
vrouwenprojecten bezoeken van de Sevota Foundation. Met het tot nu toe 
ingezamelde bedrag kunnen maar liefst 5 projecten gefinancierd worden!!!

op 2 januari zullen ze vertrekken.