Welkom!

Wij nodigen u van harte uit voor de Melania Meeting op 28 maart 2020 in de Boothstraat Kerk in Utrecht. Wij maken u daar deelgenoot van de laatste ontwikkelingen binnen Melania, zowel op het gebied van de projecten als met betrekking tot de fondsenwerving. Er zijn mooie verhalen te vertellen, bijvoorbeeld over de sponsorfietstocht begin dit jaar dwars door Rwanda.

Voor wie

Deze dag is voor medewerkers, vrijwilligers, KVG- en andere groepen die zich inzetten voor Melania, donateurs, (oud)medewerkers en belangstellende relaties. Het programma biedt tijd om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen bekenden en nieuwe betrokkenen bij Melania elkaar echt ontmoeten.

Aanmelden

De toegang is vrij, maar in verband met de catering, is aanmelden verplicht. Tot 22 maart meldt u zich aan via de mail:  info@melania.nl. Vermeld uw naam/namen en -indien van toepassing- de organisatie die u vertegenwoordigt. Wij zien er naar uit om u te ontmoeten op deze inspirerende dag.

Namens bestuur, team, Stichting Melania,

 

Marleen Cremers, vz.