Ondanks de moeilijke omstandigheden door corona, werken we als organisatie onverminderd door met het ondersteunen van kansarme vrouwen zodat die een beter leven krijgen.

Sinds de uitbraak van corona in Kenia, hebben we lokale arme vrouwen voorzien van maskers en ontsmettingsmiddelen zodat ze hun kleine bedrijfjes kunnen voortzetten zonder al te veel risico op besmetting.

In het begin van dit jaar hebben we twee trainingsworkshops georganiseerd voor deelneemsters in ons project. Ze kregen training in de basisprincipes van bedrijfsvoering. Hierna hebben 23 arme vrouwen een micro lening gehad van 95,20 euro die ze gebruikt hebben om een bedrijfje op te zetten of uit te breiden. Dagelijks betalen deze vrouwen 1,40 euro terug; 1,00 euro is voor de aflossing van de lening en 0,40 euro is voor hun eigen ‘spaarpotje’. Door deze dagelijkse bijdrage is het project in staat geweest om nog eens 8 vrouwen extra te steunen met een microlening voor het starten van een bedrijfje.

Het totale inkomen van de projectdeelneemsters is per huishouden gemiddeld met 150% toegenomen. In deze periode kunnen ze de kosten voor huur, voedsel en medicijnen betalen.

Heel veel dank voor de steun van Melania waardoor we arme lokale vrouwen een duurzame bron van inkomsten kunnen geven.

Rhoda Wavinya, Project Manager

     

     

In 2013 is Kimbo Amazing Women (KAW) opgericht door slachtoffers van gender-gerelateerd geweld als platform om elkaar te steunen en om de mensen in Githurai bewust te maken van wat er gaande is op dat gebied. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale overheid.

In de slums van Githurai en omgeving is geweld tegen vrouwen aan de orde van de dag. Het is ‘normaal’ geworden mede ook door onwetendheid van de vrouwen. Maar weinigen kunnen lezen en schrijven en de meeste hebben geen werk. Veel vrouwen hebben geen andere keus dan prostitutie (met risico op HIV/Aids, onwelkome zwangerschappen etc.) en daar komt veel geweld bij. Ze proberen met tijdelijke baantjes wat te verdienen, $2 per dag hooguit maar daar kun je niet van leven.

KAW heeft het Inuka Micro Credit Project opgezet dat als doel heeft de groepsleden een inkomen te verschaffen via kleine ondernemingen. De Overheid heeft een workshop managementtraining gegeven over financieel beheer en sparen. Na de training heeft de groep de inkomsten van een Melania project AF-KE-17 (kippenhouderij, eierverkoop) gebruikt om 22 leden een lening te geven van €95 om een bedrijfje op te zetten. Er wordt 5% rente gevraagd. De bedrijfjes zijn klein en de terugbetaling gaat langzaam. Om er zeker van te zijn dat er terugbetaald wordt, wordt er dagelijks €1.40 geïnd door het projectteam (5 leden). Dat team geeft ook technisch advies om het bedrijfsresultaat te verbeteren. €1 is voor terugbetaling van de lening en € 0.40 is om te sparen. Elk jaar worden nieuwe leden aangetrokken, dit jaar 23. Die leden doorlopen een proeftijd van 8 maanden voor ze een lening krijgen. Van de 22 leden die in eerste instantie een lening gehad hebben, hebben er 14 alles al terugbetaald.

      

   

 

Naast het micro fonds is er een bewustmakingsprogramma gericht op het terugdringen van geweld tegen vrouwen. Maar de groep is vooral bezig met morele ondersteuning van elkaar en anderen die in de problemen zijn. Deze vrouwen worden doorverwezen naar plaatsen waar ze hulp kunnen krijgen zoals een tijdelijk onderdak, medische hulp of juridische bijstand. Melania wordt gevraagd om het micro fonds aan te vullen zodat de 23 nieuwe leden ook een lening kunnen krijgen van € 95 en om software voor de boekhouding aan te schaffen om het fonds beter te kunnen beheren. Zelf betalen ze een laptop, boekhoudboeken, een workshop boekhouden voor 45 leden zodat ze hun eigen boekhouding kunnen doen. Deze wordt gegeven door lokale overheid. De 45 leden zijn verdeeld in 3 groepen, elk met 2 coördinatoren, een groep komt eens per week bij elkaar voor contact en ondersteuning inkomen van de bedrijfjes te verbeteren. Elke groep is vertegenwoordigd in het projectteam.

Het grootste risico is dat een paar leden hun lening niet op tijd kunnen afbetalen. Om die reden is er voor gekozen de afbetaling dagelijks via kleine bedragen te innen.