2019: een goed jaar voor Melania ondernemers!
Méér resultaat van ons werk! Forse groei van het aantal Melania ondernemers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

In 2019 konden we 50% meer vrouwelijke ondernemers steunen. We hadden inkomsten uit nalatenschappen en mochten nieuwe sponsors verwelkomen. En door meer flexibel en virtueel te gaan werken bespaarden we op organisatiekosten. 

Lees de positieve verhalen, cijfers en feiten in ons jaarverslag 2019.