Rural Reach Foundation (AF-UG-80)

Half juni, precies volgens afspraak, de halfjaarrapportage van het Vanille en Eendenproject komt binnen. Ook in Oeganda is corona een probleem. Daardoor kunnen geen bijeenkomsten worden gehouden. Als oplossing worden de deelnemende vrouwen huis aan huis bezocht.  En voorhet overige is het project volgens plan op gang gekomen.

De start: Afgelopen  december zijn  workshops gehouden voor de 26 deelnemers.  Iedereen kreeg daarna rubberlaarzen en harken.   Om vervolgens te kunnen starten kreeg iedere vrouw   5 eenden en  30 vanille stekken.  De leiding van het project begeleidt de uitvoering  en dit blijven ze doen tot het eind van het project in december 2020.

Wat is tot nu toe bereikt? De vrouwen hebben de vanillestekken gepland en die groeien goed. De eendenhouderij is op gang, sommige eenden geven al eieren en de eerste kuikens zijn uit het ei gekomen. Vrouwen en hun kinderen kunnen de eieren eten en  verder worden  eieren verkocht. Over enkele maanden worden ook jonge eenden verkocht. De vrouwen leren al doende (onder begeleiding) steeds bij over het houden van  eenden en het kweken van vanille.  Wat mooi is om te zien is dat buren het voorbeeld  van de vrouwen volgen en ook beginnen met eenden en vanille.

Onder andere door dit succes krijgen de jonge getrouwde vrouwen  meer respect van hun echtgenoten en  de ongehuwde moeders krijgen meer respect van de gemeenschap.

Samenvattend bedankt de Rural Reach Foundation alle donateurs voor de ondersteuning en ze zullen ons op de hoogte houden.