In Kenia werd dit jaar een bijenhouderij gefinancierd door Melania om honing en bijenwas te produceren. Vijfentwintig vrouwen kregen training en materialen.

Het bedrag van Melania is volledig besteed en de opbrengst aan honing in het eerste halfjaar is 306 euro. Helaas viel de oogst tegen omdat maar eenderde van de korven door een bijenvolk is gekoloniseerd.  Dit speelt in de hele regio, ook andere groepen hebben daar problemen mee. De oogst kwam ook later dan gepland, niet in april maar in juni.
Een mogelijke oorzaak is de sprinkhanenplaag. Voor de bestrijding hiervan zijn veel insecticiden gebruikt. Maar daardoor zijn naast sprinkhanen ook de andere insecten gedood. Ook de hoge temperaturen vanwege de klimaatverandering kunnen een oorzaak zijn. Het bloeiseizoen verschuift hierdoor en dat sluit niet aan op het moment waarop de bijen naar honing op zoek gaan.

De vrouwengroep houdt moed en werkt aan mogelijkheden de korven alsnog te koloniseren. Zo is er bijvoorbeeld een schepkorf aangeschaft waarmee een bijenvolk kan worden gevangen. Op 31 december hebben we een uitgebreide eindrapportage ontvangen, inclusief de financiële onderbouwing, kwitantie van de aankoop van de middelen en foto’s van de training en de uitvoering.