In Kasese, Oeganda, hebben we in oktober 2019 een pluimveeproject gefinancierd. De vrouwengroep, Constancio Empowerment Foundation (CEF)) is meteen aan de slag gegaan…

De vrouwen hebben geleerd hoe zij een veilig en hygiënisch onderdak voor de kippen kunnen maken en hoe zij de kippen (en hanen) moeten verzorgen. Denk daarbij aan het vinden van goede broedplaatsen, het goede moment om te voeren en het gezond houden van de kippen.
Een tweede onderwerp van de trainingen was het bijhouden van een boekhouding.

En daarnaast is er nog een onderdeel dat getraind wordt: een deel van de opbrengsten gebruiken als onderling kredietstelsel.

De begeleiders hebben de deelnemers aan het project eerst bezocht. Ze kozen de vrouwen die de vaardigheden het snelste oppakten, als eerste deelnemers. Vervolgens werd een lijst opgesteld van vrouwen die daarna aan de beurt zullen zijn.
In december is 200 stuks pluimvee aangeschaft, 150 kippen en 50 hanen, verdeeld over de eerste groep. Deze vrouwen kregen ook materialen die nodig zijn zoals drink- en voerbakken en houtskool die nodig is in het broedproces.

Voor de individuele vrouwen zijn de resultaten bemoedigend:

  • Kippen en eieren worden verkocht en daardoor begint het inkomen te stijgen.
  • De getrainde vaardigheden in het onderhouden van kippen worden toegepast.
  • Kuikens worden na twee weken gescheiden van de moederkip waardoor die opnieuw eieren gaat leggen.
  • Het onderlinge leensysteem wordt toegepast
  • De kippenmest wordt gebruikt om de groentetuin mee te bemesten.

Op de markt is reclame gemaakt voor de kippen en de vrouwen zijn in contact gebracht met mogelijke kopers op Mawa Market.

Een tweede groep van 35 vrouwen wordt nu voorbereid. Zij krijgen, na de corona lock-down, de nakomelingen van de eerste groep kippen en hanen.

Het is mooi om te zien hoe de onderlinge contacten zijn versterkt. En er zijn ook contacten gelegd met deskundigen van de overheid die de landbouw in de regio moeten stimuleren.  Natuurlijk waren er ook enkele tegenslagen. Als gevolg van veranderingen in de wisselkoers kwam er in Oeganda minder geld binnen dan vooraf berekend. En omdat het pluimvee in de kerstperiode werd gekocht waren de prijzen hoger dan begroot . 
De vrouwengroep bedankt Melania hartelijk en hoopt in de toekomst in contact te kunnen blijven.